Smlouva o výkonu funkce - příspěvek na penzijní připojištění

Plné znění otázky

Společnost chce přispívat jednateli na penzijní připojištění. Jak to udělat správně, aby byl tento příspěvek pro firmu daňově uznatelným nákladem? Je potřeba uzavřít smlouvu o výkon funkce, kde bude napsáno, že společnost bude jednateli přispívat, a to i v případě, že jednatel nebude za výkon funkce dostávat odměnu?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Dodatek ID 10576 Přeúčtování nákladů na program od švýcarské sestry
Slevy na sociálním pojistném 2023 - dva zaměstnavatelé
Konec rodičovské dovolené – nástup do práce – další těhotenství
Příspěvek na penzijní připojištění jednatelům
Zdanění souběhu odměny za výkon funkce a dohody o provedení práce
Náhrady - jednatelka na mateřské dovolené
Soukromé využívání služebního vozidla jednatelem
Zdaňování příjmů daňových nerezidentů
Bezúročná zápůjčka jednateli - 300 000 Kč osvobození
Jednatel s. r. o. s bezplatným výkonem funkce a práce na DPP pro vlastní společnost
Výplata podílů na zisku do Německa
Jednatel bez odměny - benefity
OSVČ s ŽL a spolupracující osoba
Vliv daňové kontroly a daňové ztráty na prekluzi
Příjmy za streamování na streamovacím serveru
Práce společníka pro vlastní společnost
Příspěvek zaměstnanci na penzijní nebo životní pojištění
Příspěvek na penzijní připojištění při odchodu do starobního důchodu
Nevyplacená mzda
Příspěvek na penzijní připojištění u zaměstnanců pracujících na DPP
Odměňování společníka/jednatele s. r. o.
Uplatnění odpočtů příspěvků na penzijní spoření

Související články

OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání a jak je správně uplatnit
Daňové aktuality
OECD: Jaké daně platí zaměstnanci ze své mzdy
OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny z nejnižších
Daňové aktuality
Jak vysoké daně platí zaměstnanci s nadprůměrnou mzdou v zemích OECD
Konsolidační balíček a mzdy
Odvod zdravotního pojištění u jednatelů s. r. o.
Daňové aktuality
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality

Související pracovní situace

Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Výpočet mzdy

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů