Cestovní příkaz - povinnost nebo pouze možnost?

Plné znění otázky

Firma (s. r. o.) účtuje párkrát za rok do nákladů ubytování v ČR nebo Slovenské republice v souvislosti se služební cestou manažera nebo jednatele, někdy se jedná o 2-3denní ubytování v souvislosti se školením obchodních partnerů. Firma účtuje do nákladů ubytování, benzín (firemní auta) a stravné. Stravné účtuje jako nedaňový náklad - náklady na reprezentaci. Nemusí firma vystavovat cestovní příkazy? Není to její povinností? Ve vztahu k zaměstnanci je vše zaplaceno, ubytování i stravné (které tedy firma účtuje jako nedaňové). Je tento postup v pořádku? Nebo musí být v případě, že má firma doklad na ubytování doloženo nějaké vyjádření, o jakou cestu se jednalo a k tomu cestovní příkaz?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda

Související články

Zahraniční pracovní cesty
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 1. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Přerušení pracovní cesty
Změny výše některých cestovních náhrad v roce 2018
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Cestovní náhrady jednatelů
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 2. část
Vymezení pojmu pracovní cesta pro účely cestovních náhrad
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Přerušení pracovní cesty a jeho vliv na poskytování cestovních náhrad
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016
Daňové aktuality
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Stravné při tuzemských pracovních cestách

Související otázky a odpovědi

Elektronické zpracování cestovních příkazů - špatně viditelný doklad
Cestovné
Nutnost vyúčtovat cestovní příkaz v rámci pobytu Erasmus
Parkovné a cestovní příkaz
Hromadný cestovní příkaz
Cestovní příkaz pro cestu služebním vozidlem kratší než 5 hodin
Cestovní náhrady - denní kurs
Teambuilding
Náklady na stravování při pracovní cestě
Vyslání zaměstnance na Slovensko
Pracovní cesta do zahraničí - mzda
Použití soukromého auta na služební cestu
Služební cesta vlastním automobilem zaměstnance - havarijní pojištění
Cestovní náhrady a krátkodobá zahraniční pracovní cesta
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Přerušení cesty při jízdě služebním autem
Vyslání na pracovní cestu do místa bydliště
Daňový režim osobního automobilu u jednatele s. r. o.
Cestovní náhrady

Související předpisy

§ 156 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 24. 2. zh) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů