Cestovní příkaz pro cestu služebním vozidlem kratší než 5 hodin

Plné znění otázky

Jsme PO a máme v leasingu služební vozidlo, které využívá jeden z našich zaměstnanců, a zároveň k němu vede knihu jízd. Je třeba pro cesty kratší než 5 hodin na území ČR, tj. bez nároku na stravné, připravit a vyúčtovat cestovní příkaz s nulovou náhradou?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda

Související články

Zahraniční pracovní cesty
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Přerušení pracovní cesty
Změny výše některých cestovních náhrad v roce 2018
Cestovní náhrady jednatelů
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 2. část
Vymezení pojmu pracovní cesta pro účely cestovních náhrad
Přerušení pracovní cesty a jeho vliv na poskytování cestovních náhrad
Cestovní náhrady zaměstnanců 2019
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 1. část
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016
Daňové aktuality
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Automobil v pracovněprávních vztazích

Související otázky a odpovědi

Použití soukromého auta na služební cestu
Cestovné
Cestovní náhrady
Cestovné u zaměstnance, který použije auto vlastní nebo vypůjčené
Parkovné a cestovní příkaz
Cestovní náhrady - dovoz na letiště
Služební cesty a vozidlo kategorie N1
Přerušení pracovní cesty
Teambuilding
Pracovní cesta do zahraničí - mzda
Služební cesta vlastním automobilem zaměstnance - havarijní pojištění
Cestovní náhrady a krátkodobá zahraniční pracovní cesta
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Elektronické zpracování cestovních příkazů - špatně viditelný doklad
Přerušení cesty při jízdě služebním autem
Vyslání na pracovní cestu do místa bydliště
Daňový režim osobního automobilu u jednatele s. r. o.
Jednatel na zahraniční cestě
Stanovení podmínek pracovní cesty

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce