Vyslání zaměstnance do zahraničí

Plné znění otázky

Zaměstnanec bude vyslán pracovat (ale stále pro cz zaměstnavatele - bude se učit nové postupy) k naší sesterské společnosti do Německa na dobu cca 5měsíců. Cca 1x měsíčně se bude vracet do CZ. Vzniká CZ zaměstnavateli nějaké změny ve zdanění a odvodech pojistného či povinnost ohlášení? Od jaké doby strávené v zahraničí by se stal plátcem daně v Německu a pokud by nastala změna zdanění týkalo by se to i odvodů pojistného? V našem případě se domnívám, že budou pouze poskytnuty cestovní náhrady, zde ještě otázka - pokud bude v Německu celý měsíc - má nárok na diety za kalendářní dny nebo pouze pracovní dny? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli

Související články

Zahraniční pracovní cesty
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Přerušení pracovní cesty
Změny výše některých cestovních náhrad v roce 2018
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Cestovní náhrady jednatelů
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 2. část
Vymezení pojmu pracovní cesta pro účely cestovních náhrad
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Přerušení pracovní cesty a jeho vliv na poskytování cestovních náhrad
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 1. část
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016
Daňové aktuality
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Cestovní náhrady zaměstnanců 2019

Související otázky a odpovědi

Teambuilding
Jednatel na zahraniční cestě
Stanovení podmínek pracovní cesty
Cestovní příkaz - pronájem bytu
Cestovné u zaměstnance, který použije auto vlastní nebo vypůjčené
Cestovní náhrady
Cestovní náhrady a krátkodobá zahraniční pracovní cesta
Cestovné
Vyslání na pracovní cestu do místa bydliště
Cestovní náhrady, přesčas, spotřeba paliva
Výpočet jízdních výdajů při pracovních cestách – určení spotřeby pohonných hmot
Cestovní náhrady a odpočet DPH
Náklady na teambuilding v příspěvkové organizaci
Více zemí na jedné zahraniční pracovní cestě
Určení země na zahraniční pracovní cestě při letecké přepravě
Cestovní náhrady - dovoz na letiště
Vyúčtování cestovních náhrad – použitý kurs
Služební cesty a vozidlo kategorie N1
Cestovní příkaz pro cestu služebním vozidlem kratší než 5 hodin
Stravné - cestovní náhrady

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce