Druh práce v pracovní smlouvě, pracovní cesta a cestovní náhrady

Plné znění otázky

Jak posuzovat dobu řízení mot. vozidla při služební cestě, z hlediska nároků zaměstnance, nejen na cestovní náhrady, ale i proplacení doby, po kterou zaměstnanec cestuje, jako doby odpracované (nárok na náhradní volno nebo přesčasový příplatek atd.) Víme, že pokud má zaměstnanec uveden v pracovní smlouvě druh práce : "řidič", posuzuje se mu doba cestování jako výkon práce, jak je to ale v případě, kdy zaměstnanec má v prac. smlouvě uveden druh práce " samostatný referent, pracovní náplň vyplývá z její podstaty", jinak náplň práce není již v pracovní smlouvě jinak specifikována. Tento zaměstnanec ale zároveň obdrží do užívání automobil, je s ním sepsaná dohoda, ve které je uvedeno :" V souvislosti s výkonem práce svěřuje společnost zaměstnanci do užívání automobil pro pracovní a soukromé účely". Zaměstnanci se přidaňuje 1 % vst. ceny automobilu, hradí si PHM pro soukr. účely, atd. Vychází se z hlediska posouzení, co je výkonem práce při služební cestě, pouze ze znění pracovní smlouvy - a v tomto případě by měl zaměstnanec nárok pouze na cestovní náhrady, nebo je nutné vycházet ze všech dokumentů, které obsahuje složka zaměstnance a posuzovat dobu strávenou na prac. cestě cestováním jako výkon práce?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda

Související články

Zahraniční pracovní cesty
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Přerušení pracovní cesty
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Vymezení pojmu pracovní cesta pro účely cestovních náhrad
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Přerušení pracovní cesty a jeho vliv na poskytování cestovních náhrad
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 1. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část
Změny výše některých cestovních náhrad v roce 2018
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Cestovní náhrady jednatelů
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 2. část
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Cestovní náhrady v roce 2020

Související otázky a odpovědi

Určení místa výkonu práce v pracovní smlouvě
Náklady na stravování při pracovní cestě
Použití soukromého auta na služební cestu
Služební cesta vlastním automobilem zaměstnance - havarijní pojištění
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Elektronické zpracování cestovních příkazů - špatně viditelný doklad
Cestovné
Přerušení cesty při jízdě služebním autem
Vyslání na pracovní cestu do místa bydliště
Daňový režim osobního automobilu u jednatele s. r. o.
Cestovní náhrady
Kurz vyúčtování pracovní cesty
Stanovení podmínek pracovní cesty
Občerstvení na pracovní cestě
Pracovní cesta uskutečněna soukromým vozidlem
Cestovné u zaměstnance, který použije auto vlastní nebo vypůjčené
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Přerušení pracovní cesty a nárok na stravné
Cestovní náhrady a odpočet DPH

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce