Určení místa výkonu práce v pracovní smlouvě

Plné znění otázky

Lze v pracovní smlouvě sjednat místo výkonu práce „celý svět“? Je pravda, že pokud se zaměstnanec pohybuje v rámci svého místa výkonu práce (v našem případě celý svět), není třeba souhlas s vysláním na pracovní cestu? Pro účely náhrad by bylo jako místo pravidelného pracoviště sjednáno provozovna zaměstnavatele. Lze v tomto případě vykázat služební cestu z místa bydliště zaměstnance?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda

Související články

Vymezení pojmu pracovní cesta pro účely cestovních náhrad
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Home office ze zahraničí a jeho úskalí
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Přerušení pracovní cesty
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Přerušení pracovní cesty a jeho vliv na poskytování cestovních náhrad
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Zahraniční pracovní cesty
Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU
Změny výše některých cestovních náhrad v roce 2018
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Převedení zaměstnance na jinou práci
Příprava zákona o zahraniční službě
Cestovní náhrady jednatelů
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 2. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 1. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část

Související otázky a odpovědi

Opakování pracovního poměru na dobu určitou
Nárok na dovolenou po neplaceném volnu RD
Změna pracovního poměru na dobu určitou
Stanovení podmínek pracovní cesty
Pracovní cesta
Pravidelné pracoviště u řidiče
Místo výkonu práce v příloze č. 1 Vyúčtování závislé činnosti
Určení místa výkonu práce, služební cesta
Místo výkonu práce a tuzemské služební cesty
Pravidelné pracoviště obchodního zástupce
Místo výkonu práce pro účely statistik
Zrušení střediska zaměstnavatele
Cestovní náhrady - pravidelné pracoviště / místo výkonu práce
Místo výkonu práce v místě bydliště zaměstnance
Místo výkonu práce, pravidelné pracoviště - zemědělec
Druh práce v pracovní smlouvě, pracovní cesta a cestovní náhrady
Zaměstnanec - pravidelné pracoviště
Práce z domova - místo výkonu práce
Náklady na stravování při pracovní cestě
Vyslání zaměstnance na Slovensko
Místo výkonu práce
Místo výkonu práce

Související předpisy

§ 34 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce