Počátek dočasné pracovní neschopnosti

Plné znění otázky

V souladu s § 192 odst. 1 ZP vznikne-li dočasná pracovní neschopnost (DPN) ode dne, v němž má zaměstnanec směnu již odpracovanou, počítá se období 14 kalendářních dnů DPN pro účely poskytování náhrady mzdy následujícím kalendářním dnem. Jak je to v případě kdy zaměstnanec pracující v nočních směnách čerpá dovolenou (po dovolené ve směně, která končí ráno jde k lékaři, který rozhodne o DPN) - postupuje se stejně, jako v případě, kdyby nečerpal dovolenou, ale pracoval - tzn. pokud by zaměstnanec neměl ve dni, kdy bylo rozhodnuto o DPN, již žádnou směnu stanovenou, začínala by DPN následujícím kalendářním dnem? Příklad: Zaměstnanec čerpá dovolenou v noční směně z 6. na 7. 4. 2021 (od 22.00 do 6.00 hodin), ráno jde k lékaři, který rozhodne o DPN od 7. 4. 2021, další směna je plánovaná až 8. 4. 2021. Pro ČSSZ bude vyplněn údaj, že zaměstnanec 7. 4. odpracoval 6 hodin, prvním dnem DPN je 8. 4. 2021.

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Služební pochůzky
Uzavření základního pracovněprávního vztahu
Mobilní telefon za odměnu
Krácení dovolené
Práce během prvních dní dočasné pracovní neschopnosti (izolace)
Náhrada mzdy během DPN
Nevyplacení náhrady mzdy za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti
Nárok na daňový bonus při dlouhodobé nemocenské
Ukončení dočasné pracovní neschopnosti
Vykrytí směny při pracovní neschopnosti
Pokračující nebo nová dočasná pracovní neschopnost
Odměna při dočasné pracovní neschopnosti
Nemoc zaměstnance a ukončení pracovního poměru
Dávky nemocenského pojištění
Pracovní neschopnost zaměstnance
Pracovní neschopnost
Vznik PN po ukončení pracovního poměru TZP zaměstnance
Náhrada nemoci a výplata dávek nemocenského pojištění jednatele
Krácení dovolené z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti
Příloha k žádosti o dávku
Plat za odpracovanou část směny první den nemoci
Výkon práce během pracovní neschopnosti

Související články

Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Změny výpočtů náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2017
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Vyměřovací základ, osobní péče, posuzování zdravotního stavu i náhrada starobního důchodu v aktuální judikatuře NSS
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Zaměstnanec v době dočasné pracovní neschopnosti
Nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění v roce 2022
Přechod na eNeschopenky. Elektronická evidence dočasných pracovních neschopností – 2. část
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Zrušení tzv. karenční doby a jiné změny
Přechod na eNeschopenky. Elektronická evidence dočasných pracovních neschopností - 1. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Uplatnění nároku na dávky nemocenského pojištění v ČR při vzniku sociální události v cizině
Změny od 1. 7. 2019 spojené se zrušením karenční doby
Nemocenské při vzniku dočasné pracovní neschopnosti následkem úrazu
Zavedení eNeschopenky od 1. 1. 2020 je schváleno
Elektronická neschopenka a nové tiskopisy od 1. ledna 2020
Novinky pro zaměstnavatele v souvislosti s eNeschopenkou - nové výhody a nové povinnosti
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018

Související pracovní situace

Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Dovolená po mateřské dovolené
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Ošetřovné
Výkon práce pro účely dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Směna a její maximální délka
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení

Související předpisy

187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
262/2006 Sb., zákoník práce