Novinky pro zaměstnavatele v souvislosti s eNeschopenkou - nové výhody a nové povinnosti

Vydáno: 11 minut čtení

Povinná elektronizace hlášení o dočasných pracovních neschopnostech (tzv. eNeschopenka) byla zavedena prostřednictvím zákonů č. 259/2017 Sb. a č. 164/2019 Sb. Elektronizace se nedotýká jen ošetřujících lékařů, ale i zaměstnavatelů a pojištěnců. Přináší jim nové služby a výhody, ale rovněž zavádí i několik nových povinností, a to z toho důvodu, aby elektronizace byla skutečně efektivní a její výhody byly vyvážené pro všechny aktéry.

Cílem změn, které přináší eNeschopenka, je výrazné zjednodušení, zrychlení a zpřehlednění všech procesů, které souvisejí s administrací dočasných pracovních neschopností nejen pro poskytovatele zdravotních služeb (lékaře), ale i pro zaměstnavatele, pojištěnce i orgány nemocenského pojištění.

Zaměstnavatelé, kteří využívají personální a mzdový software, budou mít pravděpodobně situaci jednodušší v tom, že dodavatelé tohoto softwaru provedou úpravy zohledňující změny související s eNeschopenkou od 1. 1. 2020. Především se bude jednat o možnost vyplnění a odeslání upravené podoby Přílohy k žádosti o dávku (doplnění informace o způsobu výplaty mzdy či platu), možnost vyplnění a odeslání tiskopisu Hlášení zaměstnavatele/osoby dobrovolně nemocensky pojištěné při ukončení pracovní neschopnosti, automatizované stahování informací o dočasných pracovních neschopnostech (dále také DPN) zaměstnanců atd.

Hlavní změny - nové povinnosti zaměstnavatele a jeho možnosti pro zjištění dočasné pracovní neschopnosti svého zaměstnance

Pro zaměstnavatele již ošetřující lékař nebude vystavovat žádný díl rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti. Povinností zaměstnance však i nadále bude, aby o své dočasné pracovní neschopnosti informoval svého zaměstnavatele te

Související dokumenty

Související pracovní situace

Nemocenské
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Dovolená po mateřské dovolené
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Ošetřovné
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení

Související články

Zavedení eNeschopenky od 1. 1. 2020 je schváleno
Přechod na eNeschopenky. Elektronická evidence dočasných pracovních neschopností - 1. část
Elektronická neschopenka a nové tiskopisy od 1. ledna 2020
Zavedení eNeschopenky od 1. 1. 2020 je schváleno
Elektronická neschopenka a nové tiskopisy od 1. ledna 2020
Přechod na eNeschopenky. Elektronická evidence dočasných pracovních neschopností - 1. část
Přechod na eNeschopenky. Elektronická evidence dočasných pracovních neschopností – 2. část
Postih za porušení režimu nemocného
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti sociálního pojištění
Uplatnění nároku na dávky nemocenského pojištění v ČR při vzniku sociální události v cizině
Změny od 1. 7. 2019 spojené se zrušením karenční doby
Nemocenské při vzniku dočasné pracovní neschopnosti následkem úrazu
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dočasná pracovní neschopnost po skončení zaměstnání v příkladech
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Vyměřovací základ, osobní péče, posuzování zdravotního stavu i náhrada starobního důchodu v aktuální judikatuře NSS
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Pozměňování údajů v dokladech pro uplatnění nemocenského
Změny výpočtů náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2017

Související otázky a odpovědi

Pokračující nebo nová dočasná pracovní neschopnost
Náhrada mzdy u DPN
Vykrytí směny při pracovní neschopnosti
Nemocenská 2x
Dodržování léčebného režimu
Náhrada mzdy při DPN
Práce během prvních dní dočasné pracovní neschopnosti (izolace)
Počátek dočasné pracovní neschopnosti
Nevyplacení náhrady mzdy za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti
Náhrada mzdy během DPN
Nárok na daňový bonus při dlouhodobé nemocenské
Vyplacené peníze tělesně postiženému, které mu nenáležely
Odměna při dočasné pracovní neschopnosti
Další mateřská dovolená v době rodičovské dovolené
Platnost ukončení pracovního poměru zaměstnancem ve zkušební době při dočasné pracovní neschopnosti
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
Ukončení dočasné pracovní neschopnosti
Pracovní neschopnost po ukončení rodičovské dovolené
Krácení dovolené
DPČ a nemoc

Související předpisy

259/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
164/2019 Sb. , kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění