Zrušení karenční doby od 1. 7. 2019

Plné znění otázky

Máme softwarovou společnost, která musí pružně reagovat na legislativní změny. Jak postupovat v případech, kdy má zaměstnanec naplánovanou noční směnu ze dne 30. 6. 2019 na 1. 7. 2019 od 18.00 do 6.00 hod., a to v takovýchto případech:

1) Zaměstnanec onemocní např. ve 22.00 hod. dne 30. 6. 2019 - bude správné postupovat ještě dle stávající legislativní úpravy, tj. bude uplatněna karenční doba?

2) Zaměstnance onemocní ve 2.00 ráno 1. 7. 2019 - zde se již karenční doba neuplatní  

3) Zaměstnanec onemocní po skončení noční směny z 30. 6. 2019 na 1. 7. 2019 a dále má naplánovanou směnu 1. 7. 2019, a to opět od 18.00 hod. - zde bude den 1. 7. 2019 brán jako první den nemoci a již nebude uplatněna karenční doba?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Ošetřovné
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Přestěhování
Prostoj
Úmrtí blízké osoby
Vlastní svatba

Související články

Změny výpočtů náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2017
Zrušení tzv. karenční doby a jiné změny
Změny od 1. 7. 2019 spojené se zrušením karenční doby
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění v roce 2022
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2023
Daňové aktuality
Pozměňování údajů v dokladech pro uplatnění nemocenského
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Přechod na eNeschopenky. Elektronická evidence dočasných pracovních neschopností - 1. část
Přechod na eNeschopenky. Elektronická evidence dočasných pracovních neschopností – 2. část
Další změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 3. část
Dlouhodobé ošetřovné - nová dávka nemocenského pojištění

Související otázky a odpovědi

Exekuční srážky ze mzdy od zahájení insolvence
Odbornost zaměstnance školícího na zařízení HYRA
Mobil pro zaměstnance včetně úhrady za hovorné
Pracovní neschopnost zaměstnance
Pracovní neschopnost
Náhrada nemoci a výplata dávek nemocenského pojištění jednatele
Náhrada mzdy během DPN
Plat za odpracovanou část směny první den nemoci
Nevyplacení náhrady mzdy za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti
Pozbytí zdravotní způsobilosti a odstupné
Krácení nemocenské
Nemocenská a rodičovská dovolená .
Nemoc zaměstnance a ukončení pracovního poměru
Dávky nemocenského pojištění
Vznik PN po ukončení pracovního poměru TZP zaměstnance
Práce během prvních dní dočasné pracovní neschopnosti (izolace)
Krácení dovolené z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti
Příloha k žádosti o dávku
Počátek dočasné pracovní neschopnosti
Výkon práce během pracovní neschopnosti
Ochranná doba při výpovědi a pracovní neschopnost
Nárok na daňový bonus při dlouhodobé nemocenské

Související předpisy

32/2019 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony