Náhrada nemoci a výplata dávek nemocenského pojištění jednatele

Plné znění otázky

Společnost má s jednatelem uzavřenou smlouvu o výkonu funkce jednatele, měsíčně mu vyplácí zhruba 20 000 Kč (hrubého), odvádí za něho sociální a zdravotní pojištění. Jednatel je nyní v pracovní neschopnosti. Má mu společnost vyplácet náhradu mzdy za první dva týdny neschopnosti, jako by se jednalo o zaměstnance? A nejdůležitější dotaz - má jednatel nárok na výplatu dávek nemocenského pojištění od státu?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Plně hrazené stravenky zaměstnavatelem x Stravenkový paušál nad 70% horní hranice stravného
Úroky z úvěru a vstupní cena majetku
Předseda družstva (odměna) + pracovní poměr (mzda)
Pracovní neschopnost
Krácení nemocenské
Dávky nemocenského pojištění
Pracovní neschopnost zaměstnance
Vznik PN po ukončení pracovního poměru TZP zaměstnance
Příloha k žádosti o dávku
Náhrada mzdy během DPN
Plat za odpracovanou část směny první den nemoci
Zrušení karenční doby od 1. 7. 2019
Nevyplacení náhrady mzdy za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti
Zaměstnanec na DPP a dočasná pracovní neschopnost
Pozbytí zdravotní způsobilosti a odstupné
Příloha k žádosti o dávku - nemocenská
Nemoc zaměstnance a ukončení pracovního poměru
Práce během prvních dní dočasné pracovní neschopnosti (izolace)
Krácení dovolené z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti
Počátek dočasné pracovní neschopnosti
Výkon práce během pracovní neschopnosti
Ochranná doba při výpovědi a pracovní neschopnost

Související články

Změny výpočtů náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2017
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část
Zrušení tzv. karenční doby a jiné změny
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Co vás zajímá v nemocenském pojištění
Nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění v roce 2022
Změny od 1. 7. 2019 spojené se zrušením karenční doby
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Novinky od 1. 9. 2020 v sociálním zabezpečení
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2023
Novinky od 1. ledna 2018 v sociální oblasti
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023
Novinky od 1. ledna 2023 v sociální oblasti
Daňové aktuality
Pozměňování údajů v dokladech pro uplatnění nemocenského

Související pracovní situace

Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Ošetřovné
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dlouhodobé ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Přestěhování
Prostoj
Úmrtí blízké osoby
Vlastní svatba