Zaměstnanec v době dočasné pracovní neschopnosti

Vydáno: 16 minut čtení

Rozhodnutí ošetřujícího lékaře o dočasné pracovní neschopnosti a s tím související vystavení tzv. neschopenky s sebou pro zaměstnance přináší nutnost plnit určité povinnosti. Jedná se zejména o dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, povinnost umožnit v době prvních 14 dnů svému zaměstnavateli a pracovníkům OSSZ pověřeným kontrolou po celou dobu pracovní neschopnosti kontrolu dodržování tohoto režimu a poskytnutí nezbytné součinnosti při této kontrole. Kontrolu režimu musí nemocní zaměstnanci vždy umožnit.

Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti

Dočasnou pracovní neschopností se rozumí porucha zdraví znemožňující zaměstnanci vykonávat pojištěnou činnost. O dočasné pracovní neschopnosti rozhodne ošetřující lékař, pokud vyšetřením zjistí, že zaměstnanci jeho zdravotní stav z důvodu nemoci či úrazu nedovoluje tuto činnost vykonávat. Podle § 56 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o nemocenském pojištění"), stanoví režim dočasně práce neschopného pojištěnce ošetřující lékař již při rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Režim dočasně práce neschopného pojištěnce může být ošetřujícím lékařem změněn v souladu se změnou zdravotního stavu.

Režim dočasně práce neschopného pojištěnce zahrnuje:

  1. stanovení individuálního léčebného postupu podle zvláštního právního předpisu [§ 12 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění];
  2. povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat rozsah a dobu povolených vycházek; místem pobytu dočasně práce neschopného pojištěnce je místo, které pojištěnec sdělil ošetřujícímu lékaři při vzniku dočasné pracovní neschopnosti, nebo místo, na které pobyt změnil s předchozím souhlasem ošetřujícího lékaře;
  3. povolení vycházek, včetně jejich rozsahu a doby, pokud zdravotní stav pojištěnce a stanovený léčebný režim tyto vycházky nevylučuje.

Při stanovení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce jsou případy, kdy se režim nestanoví. Jedná se o takové situace, kdy pojištěnec nebo pojištěnka nejsou skutečně nemocní. Jde o případy, kdy došlo k uznání dočasné pracovní neschopnosti z

Související dokumenty

Související pracovní situace

Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Dovolená po mateřské dovolené
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Ošetřovné
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení

Související články

Co vás zajímá v nemocenském pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Vyměřovací základ, osobní péče, posuzování zdravotního stavu i náhrada starobního důchodu v aktuální judikatuře NSS
Postih za porušení režimu nemocného
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti sociálního pojištění
Uplatnění nároku na dávky nemocenského pojištění v ČR při vzniku sociální události v cizině
Změny od 1. 7. 2019 spojené se zrušením karenční doby
Nemocenské při vzniku dočasné pracovní neschopnosti následkem úrazu
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Podpůrčí doba u nemocenského a zabezpečení zaměstnance v případech dlouhodobější poruchy zdraví
Zavedení eNeschopenky od 1. 1. 2020 je schváleno
Elektronická neschopenka a nové tiskopisy od 1. ledna 2020
Novinky pro zaměstnavatele v souvislosti s eNeschopenkou - nové výhody a nové povinnosti
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Dočasná pracovní neschopnost po skončení zaměstnání v příkladech
Vyměřovací základ, osobní péče, posuzování zdravotního stavu i náhrada starobního důchodu v aktuální judikatuře NSS
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Pozměňování údajů v dokladech pro uplatnění nemocenského
Změny výpočtů náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2017
Vliv nemoci ve zdravotním pojištění

Související otázky a odpovědi

Dodržování léčebného režimu
Pokračující nebo nová dočasná pracovní neschopnost
Náhrada mzdy u DPN
Vykrytí směny při pracovní neschopnosti
Nemocenská 2x
Náhrada mzdy při DPN
Práce během prvních dní dočasné pracovní neschopnosti (izolace)
Počátek dočasné pracovní neschopnosti
Nevyplacení náhrady mzdy za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti
Náhrada mzdy během DPN
Nárok na daňový bonus při dlouhodobé nemocenské
Vyplacené peníze tělesně postiženému, které mu nenáležely
Odměna při dočasné pracovní neschopnosti
Další mateřská dovolená v době rodičovské dovolené
Platnost ukončení pracovního poměru zaměstnancem ve zkušební době při dočasné pracovní neschopnosti
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
Ukončení dočasné pracovní neschopnosti
Pracovní neschopnost po ukončení rodičovské dovolené
Krácení dovolené
DPČ a nemoc