Zavedení eNeschopenky od 1. 1. 2020 je schváleno

Vydáno: 8 minut čtení

Cílem elektronizace procesu rozhodování o dočasné pracovní neschopnosti je zavést zcela novou, jednoduchou a funkční formu elektronické neschopenky (tzv. eNeschopenky) jako plně elektronické cesty komunikace zúčastněných aktérů.

Elektronická neschopenka (eNeschopenka) výrazně sníží všem zainteresovaným aktérům administrativní zátěž. Současný papírový propisovací pětidílný formulář bude od 1. 1. 2020 nahrazen elektronickou komunikací mezi lékaři, OSSZ a zaměstnavateli. Lékař nově nebude muset od pacienta zjišťovat všechny jeho osobní údaje a zejména údaje o aktuálním zaměstnavateli, protože potřebné informace se mu předvyplní podle údajů v registrech ČSSZ. Pro připojení k registrům ČSSZ a identifikaci si lékař nebude muset pořizovat žádné nové elektronické certifikáty či podpisy, protože využije řešení již vytvořeného pro účely vydávání eReceptu. Lékaři, kteří nepoužívají vlastní lékařský software, budou moci eNeschopenku vystavit bezplatně přes ePortál ČSSZ prostřednictvím webové aplikace.

Nemocný pacient nově nebude muset ve svém špatném zdravotním stavu řešit předání částí papírového formuláře zaměstnavateli a podávat žádosti o náhradu mzdy a o nemocenské, protože obojí se bude vyplácet ze zákona bez písemné žádosti. Zaměstnavatel, který řádně a v souladu se zákon

Související dokumenty

Související pracovní situace

Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Dovolená po mateřské dovolené
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Ošetřovné
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení

Související články

Elektronická neschopenka a nové tiskopisy od 1. ledna 2020
Dočasná pracovní neschopnost po skončení zaměstnání v příkladech
Elektronická neschopenka a nové tiskopisy od 1. ledna 2020
Novinky pro zaměstnavatele v souvislosti s eNeschopenkou - nové výhody a nové povinnosti
Přechod na eNeschopenky. Elektronická evidence dočasných pracovních neschopností - 1. část
Přechod na eNeschopenky. Elektronická evidence dočasných pracovních neschopností – 2. část
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Dočasná pracovní neschopnost po skončení zaměstnání v příkladech
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Postih za porušení režimu nemocného
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti sociálního pojištění
Uplatnění nároku na dávky nemocenského pojištění v ČR při vzniku sociální události v cizině
Změny od 1. 7. 2019 spojené se zrušením karenční doby
Nemocenské při vzniku dočasné pracovní neschopnosti následkem úrazu
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Podpůrčí doba u nemocenského a zabezpečení zaměstnance v případech dlouhodobější poruchy zdraví
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Pozměňování údajů v dokladech pro uplatnění nemocenského
Zrušení tzv. karenční doby a jiné změny
Změny výpočtů náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2017

Související předpisy

259/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
335/2018 Sb. , kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
164/2019 Sb. , kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění

Související komentovaná judikatura

Výpověď z pracovního poměru pro porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce

Související otázky a odpovědi

Další mateřská dovolená v době rodičovské dovolené
Ukončení dočasné pracovní neschopnosti
Platnost ukončení pracovního poměru zaměstnancem ve zkušební době při dočasné pracovní neschopnosti
Počátek dočasné pracovní neschopnosti
Práce během prvních dní dočasné pracovní neschopnosti (izolace)
Vykrytí směny při pracovní neschopnosti
Nemocenská 2x
Dodržování léčebného režimu
Náhrada mzdy při DPN
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
Krácení dovolené
Pracovní neschopnost po ukončení rodičovské dovolené
Odměna při dočasné pracovní neschopnosti
Nevyplacení náhrady mzdy za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti
Náhrada mzdy během DPN
Vyplacené peníze tělesně postiženému, které mu nenáležely
Nárok na daňový bonus při dlouhodobé nemocenské
Starobní důchodce a nemocenská
Krácení dovolené z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti
Nárok na dovolenou při dlouhodobé nemoci