Elektronická neschopenka a nové tiskopisy od 1. ledna 2020

Vydáno: 9 minut čtení

V předchozím článku jsme se seznámili se základními obecnými informacemi k zavedení zcela nového odlišného postupu při rozhodování o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance a uplatňování žádostí o náhradu mzdy a nemocenského od 1. 1. 2020. Popsali jsme si základní principy, výhody, povinnosti a právní ukotvení, které si v úvodu stručně připomeneme.

Změny od 1. 1. 2020 související s elektronickou neschopenkou (tzv. eNeschopenkou) byly přijaty zákony č. 259/2017 Sb. a č. 164/2019 Sb., které novelizují zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Nová právní úprava se týká rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti a dalších souvisejících postupů, tj. postupů ošetřujícího lékaře při administraci spojené s dočasnou pracovní neschopností, a dále zaměstnavatele při podávání podkladů pro výpočet dávky nemocenského. Zavedením eNeschopenky se nemění postupy u ostatních dávek poskytovaných z nemocenského pojištění (tj. peněžitá pomoc v mateřství, otcovská, ošetřovné, dlouhodobé ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství) a postupů při nařízení karantény podle zákona č. 258/2000 Sb., o o

Související dokumenty

Související pracovní situace

Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení

Související články

Zavedení eNeschopenky od 1. 1. 2020 je schváleno
Dočasná pracovní neschopnost po skončení zaměstnání v příkladech
Zavedení eNeschopenky od 1. 1. 2020 je schváleno
Novinky pro zaměstnavatele v souvislosti s eNeschopenkou - nové výhody a nové povinnosti
Přechod na eNeschopenky. Elektronická evidence dočasných pracovních neschopností - 1. část
Přechod na eNeschopenky. Elektronická evidence dočasných pracovních neschopností – 2. část
Postih za porušení režimu nemocného
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti sociálního pojištění
Uplatnění nároku na dávky nemocenského pojištění v ČR při vzniku sociální události v cizině
Změny od 1. 7. 2019 spojené se zrušením karenční doby
Nemocenské při vzniku dočasné pracovní neschopnosti následkem úrazu
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dočasná pracovní neschopnost po skončení zaměstnání v příkladech
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Vyměřovací základ, osobní péče, posuzování zdravotního stavu i náhrada starobního důchodu v aktuální judikatuře NSS
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Pozměňování údajů v dokladech pro uplatnění nemocenského
Změny výpočtů náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2017

Související otázky a odpovědi

Pokračující nebo nová dočasná pracovní neschopnost
Náhrada mzdy u DPN
Vykrytí směny při pracovní neschopnosti
Nemocenská 2x
Dodržování léčebného režimu
Náhrada mzdy při DPN
Práce během prvních dní dočasné pracovní neschopnosti (izolace)
Počátek dočasné pracovní neschopnosti
Nevyplacení náhrady mzdy za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti
Náhrada mzdy během DPN
Nárok na daňový bonus při dlouhodobé nemocenské
Vyplacené peníze tělesně postiženému, které mu nenáležely
Odměna při dočasné pracovní neschopnosti
Další mateřská dovolená v době rodičovské dovolené
Platnost ukončení pracovního poměru zaměstnancem ve zkušební době při dočasné pracovní neschopnosti
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
Ukončení dočasné pracovní neschopnosti
Pracovní neschopnost po ukončení rodičovské dovolené
Krácení dovolené
DPČ a nemoc

Související předpisy

259/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
164/2019 Sb. , kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Související komentovaná judikatura

Výpověď z pracovního poměru pro porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce