Automobil zaměstnance pro služební cesty

Plné znění otázky

Zaměstnanec používá pro služební cesty soukromé auto (půjčené od kamaráda). Má zaměstnanec nárok na cestovní náhrady tj. na základní náhrady + náhrady za spotřebované pohonné hmoty. Kdo v takovém případě hradí silniční daň? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas

Související články

Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Cestovní náhrady zaměstnanců 2019
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady v roce 2021
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady v souvislosti s místem výkonu práce a pravidelným pracovištěm
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
Příprava zákona o zahraniční službě
Automobil v pracovněprávních vztazích
Cestovní náhrady 2023
Určení a změna pravidelného pracoviště
Cestovní náhrady 2024
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část

Související otázky a odpovědi

Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Jednatel s. r. o. s bezplatným výkonem funkce a práce na DPP pro vlastní společnost
Délka mateřské dovolené
Pronájem nemovitosti bez vlastnického práva k této nemovitosti
Automobil zaměstnance pro pracovní cesty
Náhrada za použití soukromého vozidla
Částečné využití auta firmy pro zaměstnance - aspekty daně z příjmu
Cestovní náhrady za cestu z domova do firmy
Cestovní náhrady - neúspěšných uchazečů o zaměstnání
Firemní vs soukromá cesta automobilem mezi místy výkonu práce zaměstnance
Tuzemské cestovní náhrady vyplácené v cizí měně
Silniční daň k pracovním cestám soukromým vozem
Cestovné a určení začátku nástupu na služební cestu
Cestovní náhrady
Platba vysoké školy zaměstnanci
Zmeškání odletu
Cestovní náhrady zaměstnance
Pracovní agentura - ubytování zaměstnanců
Cestovní náhrady - jednatel, společník, zaměstnanec
Cestovní náhrady u jednatele
Služební automobil a cesta do bydliště
Teambuilding
Další cestovní náhrady

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů