Kurz u cestovních náhrad při zahraniční pracovní cestě

Plné znění otázky

Jsme základní škola. Paní učitelka jela na pětidenní exkurzi se žáky do Německa. Pracovní cesta jí začala v ČR v pondělí 11. 4. 2016 v 7.15 hod. Hranici s Německem překročila v 10.30 hod. Jaký by měl být použit kurz pro výplatu cestovních náhrad? V pondělí jsou 2 kurzy. Jeden z pátku 8. 4. 2016 - platí do 14.30 hod a od 14.30 hod. je vyhlášen nový kurz. Zaměstnancům neposkytujeme zálohy. Vše vyplácíme až po skončení pracovní cesty. 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda

Související články

Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Změny výše některých cestovních náhrad v roce 2018
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Přerušení pracovní cesty
Vymezení pojmu pracovní cesta pro účely cestovních náhrad
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Přerušení pracovní cesty a jeho vliv na poskytování cestovních náhrad
Cestovní náhrady jednatelů
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 2. část
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Zahraniční pracovní cesty
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 1. část
Daňové aktuality
Cestovní náhrady v roce 2020
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Cestovní náhrady zaměstnanců 2019
Cestovní náhrady v roce 2022

Související otázky a odpovědi

Teambuilding
Pracovní cesta do zahraničí - mzda
Použití soukromého auta na služební cestu
Cestovní náhrady a krátkodobá zahraniční pracovní cesta
Cestovné
Vyslání na pracovní cestu do místa bydliště
Cestovní náhrady
Jednatel na zahraniční cestě
Stanovení podmínek pracovní cesty
Cestovní příkaz - pronájem bytu
Cestovné u zaměstnance, který použije auto vlastní nebo vypůjčené
Cestovní náhrady a odpočet DPH
Parkovné a cestovní příkaz
Stravenkový paušál a cestovní náhrady na pracovní cestě jednatele
Zahraniční služební cesta: lokální pracovněprávní podmínky, A1
Cestovní náhrady, přesčas, spotřeba paliva
Výpočet jízdních výdajů při pracovních cestách – určení spotřeby pohonných hmot
Náklady na teambuilding v příspěvkové organizaci
Více zemí na jedné zahraniční pracovní cestě
Určení země na zahraniční pracovní cestě při letecké přepravě

Související předpisy

§ 183, 184, zákona 262/2006 Sb., zákoník práce