Proplácení dovolené pěstounce

Plné znění otázky

Zaměstnankyní mateřské školy je žena, která pracovala jako uklízečka na plný úvazek. Od prosince 2014 vykonává roli pěstounky na přechodnou dobu, což znamená, že zaměstnancem zůstala, kdykoliv se smí vrátit na svoje původní pracovní místo, a zároveň má nárok na řádnou dovolenou. Dovolenou si nemůže vybrat, protože pauzy mezi péčí o jednotlivé děti, nejsou tak dlouhé. Proplatit jí dovolenou nemohu, protože nesplňuje podle ZP podmínku ukončení pracovního poměru. V současnosti má "nastřádáno" 65 dní nevybrané dovolené, což odpovídá při proplacení sumě 32 870 Kč. Roli pěstounky chce vykonávat i nadále, ukončit pracovní poměr v mateřské škole nechce. Jak mám postupovat dále? Smím jí nevyčerpanou dovolenou proplatit čili nařídit čerpání dovolené, i když se bude časově překrývat s obdobím, ve kterém bude pobírat odměnu za výkon funkce pěstouna? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda

Související články

Novela zákoníku práce stručně v bodech
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Několik poznámek k valorizaci rent
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Darování krve a krevní plazmy
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Výpočty pro náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2019
Výpočty pro náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2018
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2023
Změny výpočtů náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2017
Nový svátek v roce 2016
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady

Související otázky a odpovědi

Přechod z mateřské na rodičovskou dovolenou a čerpání dovolené
Náhrada mzdy za dovolenou při nerovnoměrně rozvržené pracovní době
Přečerpaná dovolená z důvodu snížení úvazku
Náhrada mzdy za dovolenou
Náhrada mzdy za dovolenou při změně délky směny
Výpočet pravděpodobného hodinového výdělku pro proplacení dovolené při skončení pracovního poměru
Doprovod k lékaři
Proplacení dovolené
Uzavření hotelu kvůli opatřením proti koronaviru - náhrada mzdy zaměstnanců
Náhrada mzdy kvůli výpadku poptávky po službách v důsledku opatřením proti Covid-19
Náhrada odměny u DPČ
Program Antivirus a omezení zakázek
COVID - program antivirus a náhrady odměny jednatele
Karanténa a pracovní neschopnost
Program Antivirus - náhrady mzdy u zaměstnanců hotelu
Příspěvek Antivirus
Náhrada za svátek - žádost Antivirus
Náhrada mzdy za svátek - ušlá mzda
Návštěva lékaře při pružné pracovní době a zkráceném úvazku

Související předpisy

§ 29 zákona 251/2005 Sb. o inspekci práce
§ 218, 222, 363 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce