Chybějící potvrzení druhého z poplatníků

Plné znění otázky

Naše zaměstnankyně chce na nezletilou dceru, se kterou žije ve společné domácnosti, uplatňovat slevu na dani. S otcem dcery nežijí. Otec OSVČ odmítá podepsat čestné prohlášení a je přesvědčen, že si slevu uplatňovat bude on. Pomůže, aby si zaměstnankyně podala daňové přiznání a tam si dceru uplatnila s tím, že si FÚ zkontroluje, že si tatínek dceru neuplatnil? Nebo existuje nějaký způsob, jak se domoct práva na slevu na dítě?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr

Související články

Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Daňové zvýhodnění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
Daňové aktuality
Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 2. část
Daňové aktuality
Z dotazů plátců daně z příjmů ze závislé činnosti
Odpovědi na dotazy plátců daně
Z dotazů plátců daně z příjmů ze závislé činnosti
Rodinná daňová politika v Česku je efektivní
Kontrola výpočtu daně u plátce daně - Sleva na manželku
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Daňové slevy na děti v Česku jsou vysoké
Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2018

Související otázky a odpovědi

Odměna při dočasné pracovní neschopnosti
Náhrada odměny u DPČ
Roční zúčtování daně - odpočet úroků z úvěru
Daňové zvýhodnění na dítě
Daňový bonus na nezletilé dítě
Daňové zvýhodnění na dítě
Sleva na dani na vyživované zletilé dítě
Daňová sleva na děti
Daňové zvýhodnění na dítě
Sleva na dítě při paušálu § 7 a skutečných výdajích v § 9
Daňové zvýhodnění na dítě
Daňové zvýhodnění na dítě
Daňové zvýhodnění na dítě
Daňové zvýhodnění na studující dítě u nového zaměstnance
Potvrzení o studiu při daňovém zvýhodnění na dítě
Neoprávněně uplatněné daňové zvýhodnění na dítě
Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků
Daňové zvýhodnění na dítě
Daňové zvýhodnění na dítě
Daňové zvýhodnění, potvrzení zaměstnavatele
Sleva na dítě
Sleva na vyživované dítě

Související předpisy

§ 35c zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů