Odměny z dohody o provedení práce a projekty

Plné znění otázky

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená krajem. Někteří naši pracovníci, například učitelé, vedle své hlavní činnosti - výuky, vykonávají ještě další práce např. v různých projektech. Na projekty mají zpravidla sjednánu dohodu o provedení práce. Můžeme těmto učitelům vykázat v rámci této dohody o provedení práce i jednorázovou odměnu, např. 6 000 Kč, u čehož by se nevykazovaly hodiny? Jedná se nám o to, aby se odměna z projektů nezapočítávala pro průměr např. za dovolené z hlavní činnosti - výuky. 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dohoda o provedení práce
Dohoda o pracovní činnosti
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Pracovní volno
Souběžná činnost
Uplynutí doby

Související články

Vánoční brigády
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Zaměstnávání brigádníků
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dohody a zaměstnání po část kalendářního měsíce
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2021
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Odměna z dohody o provedení práce
Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti v nemocenském pojištění
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2017
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Pracovní činnost mladistvých a zdravotní pojištění
Dohoda o pracovní činnosti a překážka v práci na straně zaměstnavatele

Související otázky a odpovědi

Pracovní smlouva a dohoda o pracovní činnosti
DPP pro ředitelku MŠ - podpis od zřizovatele nebo ředitelky MŠ
Lékařské prohlídky u dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti
Příplatky k odměně z DPČ nebo DPP
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Úrazové pojištění u dohody o provedení práce
Dohoda o provedení práce
Průměrný čistý výdělek z DPP
Dohoda o provedení práce
Doplňující otázka k ID: 19905 - DPP a prohlídky ve 2.kat.bez rizika
Dohoda o provedení práce
Odměna z dohody o provedení práce
Zastupitel a DPP
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Minimální mzda u dohody o provedení práce v r. 2020
Penzijní připojištění
Dohoda o provedení práce a používání soukromého automobilu
Souběh HPP a DPP při rodičovské dovolené
Zaměstnání OSVČ na DPP

Související předpisy

§ 138, 353 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 34b. 2 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 75, 111. 1, 3.c) zákona 262/2006 Sb., zákoník práce