Příjmy ze zahraničí v daňovém přiznání 2017

Plné znění otázky

Daňový rezident OSVČ v České republice podniká i v Polsku jako fyzická osoba. Příjmy ze zahraničí musí vyčíslit v českém daňovém přiznání. Příjmy v Polsku se zdaňují dle polských zákonů. Polská přiznání se odevzdávají do 30. 4. 2018, česká do 31. 3. 2018. Nevím jak postupovat. Cituji: pro zamezení dvojího zdanění ve státě rezidence poplatníka stanovují Smlouvy obecně 4 základní metody. Když budu mít v ruce polské daňové přiznání, můžete mi srozumitelně představit, jak postupovat při vypisování daňového přiznání? Nebo kterou metodu ze 4 základních metod použít? Jestli příjmy ze zahraničí mají být v příloze 1 nebo příloze 3 nebo v řádcích daňového přiznání? Obdobný případ mám u daňového rezidenta OSVČ, který v roce 2017 měl i příjmy v Německu. Musí být polské, německé daňové přiznání přeložené do češtiny?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Výpočet mzdy

Související články

Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Daňové aktuality
Mzda očima zaměstnance a zaměstnavatele v zemích OECD
Zdanění příjmů zahraničních pracovníků v ČR
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Mezinárodní pronájem pracovní síly
Příprava zákona o zahraniční službě
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Zdaňování odměn členů volebních komisí

Související otázky a odpovědi

Podíly na zisku z Itálie
Daň zaplacená v zahraničí započitatelná dle SZDS
Zaměstnanec pracující pro britského zaměstnavatele v Británii i v ČR
Zdanění příjmů z podnikání prostřednictvím webové překladatelské platformy
Přiznání k DPFO - veterinářka žijící v Kanadě
Příjmy ze závislé činnosti v ČR a DPP na Slovensku
Zdanění důchodu
Sleva na poplatníku žijícího v Austrálii s příjmy v ČR
Zdanění příjmů u USA
Příjmy z Nizozemí a prodej pozemků v ČR
Příjmy z EU a DPFO
Daňový nerezident ČR
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob u občana Slovenska
Český pracovník na misi v nesmluvním státě
Zdanění příjmů z Německa
Zdanění důchodu z Rakouska
Výplata podílu na zisku ze Švýcarska
Daňový nerezident
Zahraniční fotbalista a podání přiznání v České republice
Český občan podniká v USA

Související předpisy

102/2012 Sb.m.s. o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
18/1984 Sb. o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německa o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku
§ 36, 76, 135, 136 zákona 280/2009 Sb. daňový řád
§ 2, 7, 38, 38f, 38g zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů