Ukončení pracovního poměru v těhotenství

Plné znění otázky

Zaměstnankyně v HPP od 5. 9. 2016, dodatkem ke smlouvě ze dne 1. 1. 2017 změna z pracovního poměru na dobu neurčitou na dobu určitou do 31. 12. 2018. Nyní zaměstnankyně těhotná, nástup na mateřskou dovolenou 1. 6. 2019, datum porodu 13. 7. 2019. Pracovní poměr skončí dnem 31. 12. 2018 a zaměstnankyně bude mít nárok na mateřskou dovolenou z důvodu ochranné lhůty (180 dní). Od 1. 1. 2019 doporučení registrace na úřad na práce, státní podpora 5 měsíců. Je to takto v pořádku?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Uplynutí doby
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce

Související články

Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Některé aspekty právní úpravy pracovního poměru úředníků územních samosprávných celků
Skončení pracovního poměru
Nadbytečnost zaměstnance a doba určitá
Hromadné propouštění
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Skončení pracovního poměru a potvrzení o zaměstnání
Rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně a jeho realizace
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Konkurenční doložka v praxi
Zastupování zaměstnavatele jeho zaměstnancem
Pasti na zaměstnance i zaměstnavatele v souvislosti se skončením pracovního poměru
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Výpověď z pracovního poměru pro soustavné méně závažné porušování pracovní kázně
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Nejvyšší soud opětovně k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Stavení prekluzivních lhůt v pracovněprávních vztazích
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Výpověď z pracovního poměru a nabídková povinnost

Související otázky a odpovědi

Smlouva na dobu určitou - nástup na mateřskou dovolenou
Zákoník práce - Smlouva na dobu určitou
Výpověď dohodou - zaměstnankyně na mateřské dovolené
Počet měsíců odstupného
Potvrzení o zaměstnání a dočasná pracovní neschopnost
Prodloužení pracovního poměru na dobu určitou
Prodloužení smlouvy na dobu určitou
Ukončení pracovního poměru a určení nároku na dovolenou
Výpověď při zrušení zaměstnavatele
Ukončení pracovní smlouvy na dobu určitou
Evidence pracovní neschopnosti
Pracovní úraz - ukončení pracovního poměru
Odstupné
Ukončení pracovního poměru
Konkurenční doložka
Odvolání z pracovního místa
Okamžité zrušení pracovního poměru v době nemoci
Neomluvená absence zaměstnance
Nemoc zaměstnance a ukončení pracovního poměru

Související předpisy

187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
§ 65, 195 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 25.2.c) zákona 435/2004 Sb. o zaměstnanosti
§ 44. 1. b) zákona 435/2004 Sb. o zaměstnanosti