Zaměstnanec s více exekucemi

Plné znění otázky

Zaměstnankyně má několik exekucí, v měsíci 12/2018 jí jedna aktuální skončila vymožením pohledávky. Než nám to exekutor oznámil, zaslali jsme další srážku, takže tento exekutor nám nyní zaslal na účet zaměstnavatele přeplatek. Nevím, jak máme s tímto přeplatkem naložit, když pracovnice má v pořadí dalších několik exekucí. Našla jsem samozřejmě dva protichůdné právní výklady - že případný přeplatek nelze použít na úhradu dalších exekucí a je nutné jej vrátit povinnému - že pokud má zaměstnanec u téhož zaměstnavatele více exekucí lze přeplatek použít na další exekuci dle pořadí. 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru

Související články

Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
OECD: Nejvyšší mzdové náklady jsou ve Švýcarsku
Daňové aktuality
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Souběh funkcí v předběžné otázce ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Mzdy v ČR a u našich sousedů
OECD: Mzda pohledem zaměstnance a zaměstnavatele
Příjem zaměstnance nižší než minimální mzda ve zdravotním pojištění
Postupy zaměstnavatele po změnách ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Zdravotní pojištění od 1. ledna 2020
OECD: Jak se liší hrubá a čistá mzda
OECD: Jak vysoké jsou průměrné mzdové náklady
Pracovní situace na portálu Práce a mzda
Poměrná část minima ve specifických situacích
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění

Související otázky a odpovědi

Pořadí srážek ze mzdy
Souběh HPP, DPP a exekuce
Výpočet srážek ze mzdy
Exekuční srážky u nového zaměstnance
Vyživovaná osoba pro exekuční srážky
Insolvence a exekuce
Exekuční srážka ze mzdy po vyplacení zálohy
Účtování elektronických stravenek na přelomu roku
Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Doprovod k lékaři
Proplacení dovolené
ELDP za rok 2019
Antivirus - účtování příspěvku na mzdu
Zaúčtování příspěvku z cíleného programu Antivirus
Neomluvená absence versus proplacení svátku
Odměna učni na praxi
Daňové zvýhodnění na studenta VŠ a doložené potvrzení školy
Příplatek za svátek připadající na sobotu
Odměna jednatelky po konci mateřské dovolené

Související předpisy

§ 280 zákona 99/1963 Sb. občanský soudní řád