Srážka z platu z důvodu chybně zadané nemocenské

Plné znění otázky

Nemocenská naší zaměstnankyně trvala od 21. 6. 2017 do 7. 7. 2017. Chybou účetní byla nemocenská zadána od 21. 6. 2017 do 4. 7. 2017. Z důvodu této špatně zadané nemocenské dostala za červenec 2017 zaměstnankyně plat i za dobu od 5. 7. do 7. 7. 2017, tj. o 3 dni navíc a vznikl tím přeplatek na platu ve výši 1 353 Kč. Jakým způsobem mohu zaměstnankyni tento přeplatek na platu srazit? Jmenovaná zaměstnankyně nám od srpna opět onemocněla, a nevypadá to, že by se do konce roku měla z nemocenské vrátit. Z důvodu této chyby jsme poslali na CSSZ novou Přílohu k žádosti o dávku, která vznikla v srpnu 2017, s tím, že vyměřovací základ za 7. měsíc zůstal beze změny a opraveny byly pouze vyloučené dny za nemoc na 7 dnů. Potřebuji poradit se srážkou 1353 Kč, zda musím dát zaměstnankyni podepsat Dohodu o srážce. 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Výkon práce pro účely dovolené
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Minimální mzda
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele

Související články

Změny právní úpravy odměňování státních zaměstnanců účinné od 1. listopadu 2016
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Změny v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Změny v zařazení prací ve veřejných službách a správě do platových tříd, 1. část
Tradiční chyby v přiznávání, snižování a odebírání osobních příplatků
Změny zákona o pedagogických pracovnících
Osobní příplatek - achillova pata odměňování v rozpočtové sféře
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Změny v zařazení prací ve veřejných službách a správě do platových tříd, 2. část
Příplatky za práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli, za rozdělenou směnu
Kde ve světě stoupají mzdy nejvíce
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019
Kolektivní dohoda vyššího stupně
Změny platových poměrů zaměstnanců ve veřejných službách a správě v roce 2020
Katalog prací
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Obrana či ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Hlediska pro zařazení zaměstnance do platové třídy

Související otázky a odpovědi

Dohoda o srážkách z platu - telefon
Srážky z platu při prohlášení konkurzu na majetek
Zvláštní způsob určení platového tarifu
Platy u asistentek pedagoga, vychovatelek a provozních zaměstnanců v nouzovém stavu kvůli koronaviru
Zařazení učitele střední školy - praxe
Zařazení ředitelky mateřské školy do platové třídy
Zařazování umělecko-technických pracovníků do platových tříd a stupňů
Zpětný doplatek základního platu učitelky
Příplatek za vedení tajemníka městského úřadu
Směnný provoz
Nařízení neplaceného volna
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Práce ve svátek u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby
Příplatek za třídnictví
Statutární zástupce
Stanovení platu ředitelce základní školy
Zařazování do platových tříd
Příplatek za vedení pro ředitele
Příplatek za vedení pro ředitele příspěvkové organizace

Související předpisy

§ 147. 1. e) zákona 262/2006 Sb., zákoník práce