Zpracování cestovního příkazu a jeho vyúčtování a mzda

Plné znění otázky

Jak správně postupovat se zpracováním (vyúčtováním) cestovních náhrad, jestliže zaměstnanec jede na týdenní pracovní cestu a předloží vypsaný cestovní příkaz takto: 17.7. Brno - Třebíč - Kdyně - 9:00 - 13:30 - jednání, 18.7. Kdyně - Cheb - Sokolov - 9:00 - 13:30 - jednání, 19.7. Sokolov - Kraslice - Kadaň- 9:00 - 13:30 - jednání, 20.7. Kadaň - Česká Lípa - 9:00 - 13:30 - jednání, 21.7. Česká Lípa - Brno - 9:00 - 13:30 - jednání. Zbývající čas v daném dni nevykonával dle sdělení žádnou práci pro zaměstnavatele (odpočíval, byl se projít po městě...).

Potřebuji poradit s tím: 1) Jak dlouho mu trvala pracovní cesta? Počítá se jen cesta a doba jednání, což je 4,5 hodiny, nebo se zohledňuje i zbývající čas v daném dni? Nevrací se zpět do Brna s odůvodněním, že by to bylo neekonomické jet zpět a následující den jet zase daným směrem. 2) Jak se bude počítat stravné? 3) Do mzdy se mu počítá jen 4,5 hodiny nebo více hodin a případně kolik? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda

Související články

Zahraniční pracovní cesty
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Přerušení pracovní cesty
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Vymezení pojmu pracovní cesta pro účely cestovních náhrad
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Přerušení pracovní cesty a jeho vliv na poskytování cestovních náhrad
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 1. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část
Změny výše některých cestovních náhrad v roce 2018
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Cestovní náhrady jednatelů
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 2. část
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Stravné při tuzemských pracovních cestách
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část

Související otázky a odpovědi

Náklady na stravování při pracovní cestě
Použití soukromého auta na služební cestu
Služební cesta vlastním automobilem zaměstnance - havarijní pojištění
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Elektronické zpracování cestovních příkazů - špatně viditelný doklad
Cestovné
Přerušení cesty při jízdě služebním autem
Vyslání na pracovní cestu do místa bydliště
Daňový režim osobního automobilu u jednatele s. r. o.
Cestovní náhrady
Kurz vyúčtování pracovní cesty
Stanovení podmínek pracovní cesty
Občerstvení na pracovní cestě
Pracovní cesta uskutečněna soukromým vozidlem
Cestovné u zaměstnance, který použije auto vlastní nebo vypůjčené
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Přerušení pracovní cesty a nárok na stravné
Cestovní náhrady a odpočet DPH
Práce přesčas ve státní svátek
Nutnost vyúčtovat cestovní příkaz v rámci pobytu Erasmus

Související předpisy

§ 153, 210 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce