Změny ve zdravotním pojištění od 2. 8. 2021

Ve Sbírce zákonů byl zveřejněn zákon č. 274/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. V části šesté se mění zákon č. 592/1992 Sb., upravující pojištění dětí narozených matce pobývající na území České republiky na základě povolení k dlouhodobému pobytu (viz dále). Část sedmá pak obsahuje novelu zákona č. 48/1997 Sb., jenž mj. definuje osoby, které jsou pojištěnci podle tohoto zákona, a taxativním výčtem upravuje vznik a zánik zdravotního pojištění.

Pojištění narozeného dítěte

Změna zákona č. 592/1992 Sb. se týká dětí narozených na území ČR, jejichž matka má v okamžiku porodu povolení k dlouhodobému pobytu v ČR, přičemž otec nemá v ČR trvalý pobyt. Rozhodným obdobím je období ode dne narození do konce kalendářního měsíce, v němž tato osoba dovršila 60 dnů věku. Dítě je účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění ode dne narození po dobu nejméně dvou měsíců, přesněji do konce měsíce, v němž dosáhne věku 60 dní. Následně je zapotřebí…

Tento článek je jen pro předplatitele

Registrujte se nyní a získejte 14 denní přístup ZDARMA

  • Přístup k placeným článkům
  • Týdeník Podtrženo, sečteno
  • Časové řezy předpisů
  • Přístup k Otázky a odpovědi
Registrujte se zdarma

Heslo by mělo obsahovat alespoň 6 znaků