Srážky ze mzdy od 1. 1. 2022

Jako každý rok se i od 1. ledna letošního roku změnila vlivem zvýšení normativních nákladů na bydlení (nařízení vlády č. 580/2021 Sb.) základní nezabavitelná částka na osobu dlužníka i na vyživované osoby (manželka, nezaopatřené děti) a částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení. Nové parametry se použijí poprvé při srážkách za leden 2022, které se provádí v průběhu února 2022. Zcela novou záležitostí je pak zavedení nároku plátce mzdy (zaměstnavatele) na paušální náhradu nákladů za provádění srážek ze mzdy.

Poznámka redakce: Existují dva názory na výklad dopadu zákona č. 17/2022 Sb. (novela zákona o státní sociální podpoře) na navýšení nezabavitelné částky a tím i do srážek ze mzdy. Autor se přiklání k výkladu, kdy od 1. 1. 2022 k navýšení nezabavitelné částky dochází.

Při provádění srážek z mezd se postupuje podle ustanovení § 276 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (OSŘ), a podle nařízení vlády č. 595/2006 Sb. (nařízení o nezabavitelných částkách). Normativní náklady na bydlení,…

Tento článek je jen pro předplatitele

Registrujte se nyní a získejte 14 denní přístup ZDARMA

  • Přístup k placeným článkům
  • Týdeník Podtrženo, sečteno
  • Časové řezy předpisů
  • Přístup k Otázky a odpovědi
Registrujte se zdarma

Heslo by mělo obsahovat alespoň 6 znaků