Ochrana zdraví žen a matek v zaměstnání

Poslání žen jako matek a fyziologické zvláštnosti jejich organismu nedovolují, aby ženy byly bez nepříznivých důsledků pro své zdraví a zdravý rozvoj dětí zaměstnávány všemi pracemi, které konají muži. Proto zákoník práce č. 262/2006 Sb. (dále ZP) v ustanovení § 238 až 242 vytváří právní podmínky k ochraně jejich zdraví a bezpečnosti práce.

Těhotná žena a matka do konce devátého měsíce po porodu a kojící matka nesmí vykonávat práce, pro které není podle lékařského posudku způsobilá. Např. práce by ohrožovala její těhotenství a žena nemůže konat některou práci bez nebezpečí potratu nebo jiných škod na svém zdraví nebo na zdraví dítěte, i když taková práce není jiným ženám zakázána a její výkon snášejí bez obtíží. Seznam těchto prací a jejich druhy uvádí vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 180/2015 Sb. Rovněž stanoví seznam…

Tento článek je jen pro předplatitele

Registrujte se nyní a získejte 14 denní přístup ZDARMA

  • Přístup k placeným článkům
  • Týdeník Podtrženo, sečteno
  • Časové řezy předpisů
  • Přístup k Otázky a odpovědi
Registrujte se zdarma

Heslo by mělo obsahovat alespoň 6 znaků