Pracovní neschopnost po ukončení rodičovské dovolené

Plné znění otázky

Zaměstnankyně nastoupila do pracovního poměru 1. 2. 2014. Od 19. 9. 2014 do 16. 4. 2015 byla v pracovní neschopnosti a od 17. 4. 2015 do 31. 3. 2017 čerpala mateřskou a následně rodičovskou dovolenou. Dnem 3. 4. 2017 jí začala další pracovní neschopnost, přičemž 1. a 2. 4. 2017 byl víkend. Z textu vysvětlivek k vyplnění tiskopisu Přílohy k žádosti o dávku nemocenského pojištění mi vychází, že jako rozhodné období pro vyplnění Přílohy bych měl použít rok 2014. Uvedu období 1. 2. – 31. 12. 2014 včetně období dočasné pracovní neschopnosti? Jaký průměr se použije pro výpočet náhrady při DPN v dubnu 2017? Pravděpodobný průměr (podle srovnatelných zaměstnanců) nebo průměr za poslední období výkonu práce, to je třetí čtvrtletí roku 2014? Jak je to se zdravotním pojištěním za 1. a 2. 4. 2017? Podle všeho by si ho měla zaplatit zaměstnankyně prostřednictvím zaměstnavatele.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku

Související články

Změny od 1. 7. 2019 spojené se zrušením karenční doby
Nemocenské při vzniku dočasné pracovní neschopnosti následkem úrazu
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Postih za porušení režimu nemocného
Podpůrčí doba u nemocenského a zabezpečení zaměstnance v případech dlouhodobější poruchy zdraví
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2023
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr
Změny výpočtů náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2017
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti sociálního pojištění
Uplatnění nároku na dávky nemocenského pojištění v ČR při vzniku sociální události v cizině
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Vyměřovací základ, osobní péče, posuzování zdravotního stavu i náhrada starobního důchodu v aktuální judikatuře NSS
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Zaměstnanec v době dočasné pracovní neschopnosti
Nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění v roce 2022
Přechod na eNeschopenky. Elektronická evidence dočasných pracovních neschopností – 2. část
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Zrušení tzv. karenční doby a jiné změny
Přechod na eNeschopenky. Elektronická evidence dočasných pracovních neschopností - 1. část

Související otázky a odpovědi

Vyplacené peníze tělesně postiženému, které mu nenáležely
Další mateřská dovolená v době rodičovské dovolené
Nemocenská 2x
Odměna při dočasné pracovní neschopnosti
Pracovní neschopnost zaměstnance
Práce během prvních dní dočasné pracovní neschopnosti (izolace)
Počátek dočasné pracovní neschopnosti
Náhrada mzdy během DPN
Plat za odpracovanou část směny první den nemoci
Nevyplacení náhrady mzdy za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti
Nárok na daňový bonus při dlouhodobé nemocenské
Starobní důchodce a nemocenská
Ukončení dočasné pracovní neschopnosti
Platnost ukončení pracovního poměru zaměstnancem ve zkušební době při dočasné pracovní neschopnosti
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
Vykrytí směny při pracovní neschopnosti
Dodržování léčebného režimu
Náhrada mzdy při DPN
Zaměstnanec na DPP a dočasná pracovní neschopnost

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce