Starobní důchodce a nemocenská

Plné znění otázky

Zaměstnanec měl neschopenku od 15. 2. 2022 do 28. 2. 2023. Dnem 26. 2. 2023 se stal starobním důchodcem a pracovní poměr nadále trvá. Čerpal neplacené volno 1. 3. do 23. 4. 2023. Od 24. 4. 2023 do 28. 5. 2023 pracoval. Od 29. 5. 2023 má opět neschopenku. Má nárok na výplatu nemocenské po dobu 70 kalendářních dnů v roce 2023 (nekrátí se) a do limitu 70 dnů se nepočítají dny, ve kterých pobírá náhradu mzdy od zaměstnavatele? 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Zahraniční stravné a kapesné u OSVČ
Přechod z měsíční mzdy na hodinovou
Penzijní připojištění u dohody o provedení práce
Doplnění dotazu "Stravné" ze dne 2. 1. 2018 (DAUCID 20182)
Krácení dovolené z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti
Nevyplacení náhrady mzdy za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti
Vyplacené peníze tělesně postiženému, které mu nenáležely
Pokračující nebo nová dočasná pracovní neschopnost
Pracovní úraz
Přednostní exekuce a nemocenské dávky
Okamžité zrušení pracovního poměru
Krácení dovolené
Krácení dovolené z důvodu nemoci – pracovní poměr na dobu určitou
Nezjištěné datum úmrtí zaměstnance
Nárok na dovolenou při dlouhodobé nemoci
Výkon práce v pracovním poměru a předdůchod
Pracovní neschopnost zaměstnance
Nemoc u DPP
Plat za odpracovanou část směny první den nemoci
Zaměstnanec na DPP a dočasná pracovní neschopnost
Nemoc zaměstnance a ukončení pracovního poměru
Dávky nemocenského pojištění
Potvzení o trvání DPN

Související články

Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti sociálního pojištění
Ochranná lhůta ve zdravotním pojištění
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí
Vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Vyměřovací základ, osobní péče, posuzování zdravotního stavu i náhrada starobního důchodu v aktuální judikatuře NSS
Nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění v roce 2022
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Změny výpočtů náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2017
Přehled věcných změn v nemocenském pojištění
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část
Daňové aktuality
Dávky nemocenského pojištění při vzniku sociální události v cizině
Podpůrčí doba v systému nemocenského pojištění
Rozhodný příjem v roce 2019 v praktických příkladech
Uplatnění nároku na dávky nemocenského pojištění v ČR při vzniku sociální události v cizině
Změny od 1. 7. 2019 spojené se zrušením karenční doby

Související pracovní situace

Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dovolená po mateřské dovolené
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do invalidního důchodu
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Výkon práce pro účely dovolené
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)

Související předpisy

§ 28 zákona 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění