Starobní důchodce a nemocenská

Plné znění otázky

Zaměstnanec měl neschopenku od 15. 2. 2022 do 28. 2. 2023. Dnem 26. 2. 2023 se stal starobním důchodcem a pracovní poměr nadále trvá. Čerpal neplacené volno 1. 3. do 23. 4. 2023. Od 24. 4. 2023 do 28. 5. 2023 pracoval. Od 29. 5. 2023 má opět neschopenku. Má nárok na výplatu nemocenské po dobu 70 kalendářních dnů v roce 2023 (nekrátí se) a do limitu 70 dnů se nepočítají dny, ve kterých pobírá náhradu mzdy od zaměstnavatele? 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Zahraniční stravné a kapesné u OSVČ
Přechod z měsíční mzdy na hodinovou
Penzijní připojištění u dohody o provedení práce
Doplnění dotazu "Stravné" ze dne 2. 1. 2018 (DAUCID 20182)
Ochranná doba při výpovědi a pracovní neschopnost
Nevyplacení náhrady mzdy za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti
Vyplacené peníze tělesně postiženému, které mu nenáležely
Pracovní úraz
Přednostní exekuce a nemocenské dávky
Krácení dovolené
Okamžité zrušení pracovního poměru
Krácení dovolené z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti
Nárok na dovolenou při dlouhodobé nemoci
Krácení dovolené z důvodu nemoci – pracovní poměr na dobu určitou
Plat za odpracovanou část směny první den nemoci
Zaměstnanec na DPP a dočasná pracovní neschopnost
Pracovní neschopnost zaměstnance
Nemoc u DPP
Nemoc zaměstnance a ukončení pracovního poměru
Dávky nemocenského pojištění
Potvzení o trvání DPN
Výkon práce během pracovní neschopnosti
Zrušení karenční doby od 1. 7. 2019

Související články

Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti sociálního pojištění
Ochranná lhůta ve zdravotním pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Ošetřovné po skončení mimořádných opatření - návrat k původním pravidlům
Novinky od 1. 9. 2020 v sociálním zabezpečení
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Vyměřovací základ, osobní péče, posuzování zdravotního stavu i náhrada starobního důchodu v aktuální judikatuře NSS
Nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění v roce 2022
Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Postih za porušení režimu nemocného
Rozhodný příjem v roce 2019 v praktických příkladech
Uplatnění nároku na dávky nemocenského pojištění v ČR při vzniku sociální události v cizině
Změny od 1. 7. 2019 spojené se zrušením karenční doby
Nemocenské při vzniku dočasné pracovní neschopnosti následkem úrazu
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2023

Související pracovní situace

Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Dovolená po mateřské dovolené
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do invalidního důchodu
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Výkon práce pro účely dovolené
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)

Související předpisy

187/2006 Sb. o nemocenském pojištění