Přechod na eNeschopenky. Elektronická evidence dočasných pracovních neschopností – 2. část

Vydáno: 15 minut čtení

V návaznosti na legislativní změny v nemocenském pojištění od 1. 1. 2020 je měněn proces předávání tiskopisů o rozhodování o dočasné pracovní neschopnosti od ošetřujícího lékaře k zaměstnavateli a k okresní správě sociálního zabezpečení. Dojde k zavedení eNeschopenky, zaměstnavatelé a lékaři budou elektronicky propojeni s Českou správou sociálního zabezpečení a využijí elektronicky předávané informace týkající se dočasných pracovní neschopností pojištěnců.

Nové služby ČSSZ pro zaměstnavatele ve věci eNeschopenky

Zrušením papírových dokladů přijdou zaměstnavatelé o údaje o dočasné pracovní neschopnosti, které jim předávají jejich zaměstnanci. Pro zjišťování existence dočasné pracovní neschopnosti budou sloužit nové služby elektronické komunikace mezi zaměstnavatelem a Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) zajišťující provoz systému, potažmo okresní správou sociálního zabezpečení (OSSZ) odpovídající za výplatu dávek nemocenského pojištění. Přehled těchto služeb byl spolu s předpoklady pro jejich fungování na straně poskytovatelů zdravotních služeb (lékařů) popsán v minulém čísle a nyní se zaměříme na podrobnější popis navrhovaného fungování jednotlivých služeb, jejich zřízení a nastavení.

Služba Data zaměstnavatelům o dočasné pracovní neschopnosti (DZDPN)

Služba je založena na principu dotaz – odpověď pro ověření či stahování údajů o dočasných pracovních neschopnostech, a bude využitelná ze mzdového nebo personálního software zaměstnavatele, který umožní si průběžně automatizovaně stahovat informace o dočasných pracovních neschopnostech (DPN) zaměstnanců. Služba bude probíhat přes elektronický kanál VREP/APEP využívající současný příjem elektronických podání od zaměstnavatelů. Prakticky bude služba fungovat tak, že zaměstnavatel požádá prostřednictvím svého software formou dotazu zpracovaného v datové větě (XML formát) a obsahujícího zejména časový interval o sdělení všech notifikací, které vznikly v požadovaném časovém intervalu a které mají být vráceny v odpovědi na určenou e-mailovou adresu. Koncepce využití této služby předpokládá nutnost opatření žádosti elektronickým podpisem. Podpisovými kvalifikovanými certifikáty již přitom disponují pro účely zasílání elektronických podání předepsaných tiskopisů.

Obsahem notifikací za požadované období budou obdrže

Související dokumenty

Související pracovní situace

Nemocenské
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Dovolená po mateřské dovolené
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Ošetřovné
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení

Související články

Přechod na eNeschopenky. Elektronická evidence dočasných pracovních neschopností - 1. část
Zavedení eNeschopenky od 1. 1. 2020 je schváleno
Novinky pro zaměstnavatele v souvislosti s eNeschopenkou - nové výhody a nové povinnosti
Elektronická neschopenka a nové tiskopisy od 1. ledna 2020
Zavedení eNeschopenky od 1. 1. 2020 je schváleno
Elektronická neschopenka a nové tiskopisy od 1. ledna 2020
Novinky pro zaměstnavatele v souvislosti s eNeschopenkou - nové výhody a nové povinnosti
Přechod na eNeschopenky. Elektronická evidence dočasných pracovních neschopností - 1. část
Postih za porušení režimu nemocného
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti sociálního pojištění
Uplatnění nároku na dávky nemocenského pojištění v ČR při vzniku sociální události v cizině
Změny od 1. 7. 2019 spojené se zrušením karenční doby
Nemocenské při vzniku dočasné pracovní neschopnosti následkem úrazu
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Podpůrčí doba u nemocenského a zabezpečení zaměstnance v případech dlouhodobější poruchy zdraví
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Dočasná pracovní neschopnost po skončení zaměstnání v příkladech
Vyměřovací základ, osobní péče, posuzování zdravotního stavu i náhrada starobního důchodu v aktuální judikatuře NSS
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Pozměňování údajů v dokladech pro uplatnění nemocenského
Změny výpočtů náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2017

Související otázky a odpovědi

Pokračující nebo nová dočasná pracovní neschopnost
Náhrada mzdy u DPN
Vykrytí směny při pracovní neschopnosti
Nemocenská 2x
Dodržování léčebného režimu
Náhrada mzdy při DPN
Práce během prvních dní dočasné pracovní neschopnosti (izolace)
Počátek dočasné pracovní neschopnosti
Nevyplacení náhrady mzdy za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti
Náhrada mzdy během DPN
Nárok na daňový bonus při dlouhodobé nemocenské
Vyplacené peníze tělesně postiženému, které mu nenáležely
Odměna při dočasné pracovní neschopnosti
Další mateřská dovolená v době rodičovské dovolené
Platnost ukončení pracovního poměru zaměstnancem ve zkušební době při dočasné pracovní neschopnosti
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
Ukončení dočasné pracovní neschopnosti
Pracovní neschopnost po ukončení rodičovské dovolené
Krácení dovolené
DPČ a nemoc

Související předpisy

187/2006 Sb. o nemocenském pojištění