Přechod na eNeschopenky. Elektronická evidence dočasných pracovních neschopností - 1. část

Vydáno: 20 minut čtení

Přicházející rok 2020 se stane v oblasti evidence dočasných pracovních neschopností pojištěnců, navazující výplaty nemocenského a změn komunikace mezi povinnými subjekty průlomovým v rozšíření využití informačních a komunikačních technologií k poskytování lepších služeb v České republice. Už od 1. ledna 2020 startuje ostrý provoz komplexního, plně funkčního a zákonem povinného systému eNeschopenky, který elektronicky propojí tři dotčené subjekty – lékaře, zaměstnavatele a Českou správu sociálního zabezpečení a zásadně zjednoduší tok informací týkajících se dočasných pracovních neschopností pojištěnců.

Současný stav evidence dočasné pracovní neschopnosti v ČR

Z dnešního pohledu je především využíván systém evidence dočasné pracovní neschopnosti prostřednictvím vystavování papírových formulářů ošetřujícími lékaři. Do paměti lidí se po několik uplynulých desetiletí vryla i grafická podoba příslušných dílů rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti či lidové pojmenování některých formulářů, např. „lístek na peníze“. Stávající procesy zajišťuje oběh papírového tiskopisu mezi ošetřujícím lékařem, pojištěncem, zaměstnavatelem a příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ). Na tiskopis každý ze subjektů doplňuje určité potřebné informace a provádí po jeho obdržení další úkony.

Velmi slabým místem těchto procesů se z technického hlediska stal tiskopis Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, který po účinnosti nového zákona o nemocenském pojištění v roce 2009 obsahoval 6 propisovacích dílů. Pro jeho vyplňování čitelnými údaji v pěti kopiích bylo zapotřebí používat nejlépe klasického psacího stroje nebo propisovací prostředky s ostrým hrotem a silným přítlakem při vlastnoručním vyplňování u ošetřujícího lékaře. Po krátké době bylo upuštěno od používání VI. dílu uvedeného rozhodnutí a v současné době je využíván pětidílný propisovací tiskopis. Rovněž vyplňování údajů pojištěncem nebo zaměstnavatelem na zadní straně odpovídajícího dílu tohoto tiskopisu přináší komplikace nečitelnosti či vynechávání písma při vyplňování nejrozšířenější propisovací tužkou.

Od roku 2010 umožnila Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) využití elektronického přenosu údajů z tiskopisu od ošetřujícího lékaře na OSSZ. Lékaři se zájmem o využití této nové služby musí využívat speciálního softwaru, jakési nástavby na již provozovaný aplikační systém ve svých ordinacích, který si pořizují na vlastní náklady, a zajistit tisk potřebných dílů rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti. Zároveň musí odesílat &ua

Související dokumenty

Související pracovní situace

Nemocenské
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Dovolená po mateřské dovolené
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Ošetřovné
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení

Související články

Zavedení eNeschopenky od 1. 1. 2020 je schváleno
Elektronická neschopenka a nové tiskopisy od 1. ledna 2020
Zavedení eNeschopenky od 1. 1. 2020 je schváleno
Elektronická neschopenka a nové tiskopisy od 1. ledna 2020
Novinky pro zaměstnavatele v souvislosti s eNeschopenkou - nové výhody a nové povinnosti
Přechod na eNeschopenky. Elektronická evidence dočasných pracovních neschopností – 2. část
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Dočasná pracovní neschopnost po skončení zaměstnání v příkladech
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Postih za porušení režimu nemocného
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti sociálního pojištění
Uplatnění nároku na dávky nemocenského pojištění v ČR při vzniku sociální události v cizině
Změny od 1. 7. 2019 spojené se zrušením karenční doby
Nemocenské při vzniku dočasné pracovní neschopnosti následkem úrazu
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Podpůrčí doba u nemocenského a zabezpečení zaměstnance v případech dlouhodobější poruchy zdraví
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Pozměňování údajů v dokladech pro uplatnění nemocenského
Zrušení tzv. karenční doby a jiné změny
Změny výpočtů náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2017

Související předpisy

187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
259/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
335/2018 Sb. , kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
164/2019 Sb. , kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Související otázky a odpovědi

Další mateřská dovolená v době rodičovské dovolené
Ukončení dočasné pracovní neschopnosti
Platnost ukončení pracovního poměru zaměstnancem ve zkušební době při dočasné pracovní neschopnosti
Počátek dočasné pracovní neschopnosti
Práce během prvních dní dočasné pracovní neschopnosti (izolace)
Vykrytí směny při pracovní neschopnosti
Nemocenská 2x
Dodržování léčebného režimu
Náhrada mzdy při DPN
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
Krácení dovolené
Pracovní neschopnost po ukončení rodičovské dovolené
Odměna při dočasné pracovní neschopnosti
Nevyplacení náhrady mzdy za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti
Náhrada mzdy během DPN
Vyplacené peníze tělesně postiženému, které mu nenáležely
Nárok na daňový bonus při dlouhodobé nemocenské
Starobní důchodce a nemocenská
Krácení dovolené z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti
Nárok na dovolenou při dlouhodobé nemoci