Konečně - posun v české judikatuře ohledně přiměřených opatření pro osoby se zdravotním postižením

Vydáno: 8 minut čtení

Již opakovaně jsme se na stránkách tohoto časopisu vyjadřovali k problematice přiměřených opatření pro osoby se zdravotním postižením.1) Rozebírali jsme při tom judikaturu Nejvyššího soudu a byli jsme relativně kritičtí, neboť podle našeho názoru aspekt přiměřených opatření Nejvyšší soud dlouhodobě přehlížel. Konkrétně jsme měli výhrady zejména k ustálenému závěru judikatury Nejvyššího soudu, že pokud nemůže zaměstnanec konat dosavadní práci ze zdravotních důvodů, je vždy zcela na volbě zaměstnavatele, zda zaměstnance propustí, nebo převede na jinou vhodnou práci, i když pro něj takovou práci má.

Konečně – posun v české judikatuře ohledně přiměřených opatření pro osoby se zdravotním postižením
JUDr.
Nataša
Randlová
Ph.D.
Vojtěch
Kalina
To, že je tento závěr v rozporu s právem Evropské unie, znovu nedávno potvrdil Soudní dvůr Evropské unie v rozsudku ze dne 18. 1. 2024, ve věci C-631/22, J.M.A.R v. Ca Na Negreta SA. V tomto rozsudku SDEU uvedl, že evropské právo brání vnitrostátní právní úpravě, podle které může zaměstnavatel „
ukončit pracovní smlouvu z důvodu, že pracovník je trvale neschopen plnit úkoly, které pro něj z pracovní smlouvy vyplývají, protože v průběhu pracovního poměru utrpěl zdravotní postižení, aniž je zaměstnavatel povinen předtím vytvořit nebo zachovat přiměřené uspořádání s

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doručování písemností
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Pracovní volno
Souběžná činnost

Související články

Pracovní podmínky těhotných zaměstnankyň
Insolvence OKD pohledem zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně a jeho realizace
Veľká novela Zákonníka práce v roku 2022
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Jaké povinnosti má zaměstnavatel vůči odborové organizaci
Autorská a průmyslová práva z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele
Evropská rada zaměstnanců
Diskriminace na pracovišti
Doručování pracovněprávních písemností zaměstnancům
Diskriminace v pracovněprávních vztazích
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Změny v doručování dle novely zákoníku práce
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů dle aktuální novely zákoníku práce ve vazbě na judikaturu Soudního dvora EU
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců
Seznámení zaměstnance se změnou rozvrhu týdenní pracovní doby
Ukrajinští zaměstnanci odcházející na základě povolávacích rozkazů a pracovněprávní souvislosti
Převedení na jinou práci jako přiměřené opatření pro zaměstnance s postižením

Související otázky a odpovědi

Úklidové služby
Zaměstnání cizinců na DPP
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Zdravotní (potravinářský průkaz)
Zápočtový list
Smrt OSVČ - zaměstnavatele
Zaměstnanec vyslaný na montáž
Archivace výplatních pásek zaměstnanců
Zaměstnávání zaměstnanců v evidenci Úřadu práce
Přechod zaměstnanců na nového zaměstnavatele - odhlášení u zdravotní pojišťovny a OSSZ
Převzetí zaměstnanců
Náležitosti výplatní pásky - zákon
Archivace pracovních smluv
Druhý pracovní poměr
Dohoda o provedení práce a přihlášky, odhlášky na zdravotní pojištění
Insolvence zaměstnance
Škoda způsobená zaměstnancem zaměstnavateli
Návrat do práce po čerpání rodičovské dovolené
Kooperativa - Zákonné pojištění zaměstnavatele
Home office a paušální náhrada nákladů

Související předpisy

MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami
MZDR 15757/2020-36/MIN/KAN mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami
MZDR 15757/2020-37/MIN/KAN mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami
262/2006 Sb., zákoník práce
198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)

Související chytré podcasty

Nezákonný dovoz zboží