Pozor na pracovní úrazy

Vydáno: 13 minut čtení

Je nutné problematiku pracovních úrazů (PÚ), kde příčinou jsou pády z výšky, uklouznutí, zakopnutí a seskakování prezentovat? Dle mého názoru určitě ano, a to proto, že i v tomto případě jsou evidovány v informačním systému o pracovních úrazech nejen pracovní úrazy ostatní, závažné, ale i smrtelné (cca 8 % ze všech smrtelných PÚ), viz tabulky.

Pozor na pracovní úrazy
Ing.
Jiří
Kysela
rubrika
Dále z evidence o pracovních úrazech je zcela zřejmé, že v zásadě každé odvětví průmyslu například zpracovatelský průmysl – výrobní haly, stavebnictví – staveniště, dále také i logistická centra a skladové provozy, ale i manipulace s manipulačními jednotkami například s paletami, přepravními obaly, stavebními buňkami, různými polotovary, ale i vychystávání z regálů mohou být potenciálními zdroji pracovních úrazů spojené s pády z výšky, dále s uklouznutím, zakopnutím, ale i seskakováním.
Rok 2022
Pracovní úrazy
Úrazy celkem
Smrtelné
Závažné
Ostatní
pády z výšky, ze žebříků
8
197
4 468
4 673
kluzké podlahy, zakopnutí, seskakování
0
24
1 300
1 324
Období leden až srpen 2023
Pracovní úrazy
Úrazy celkem
Smrtelné
Závažné
Ostatní
pády z výšky
6
87

Související dokumenty

Související články

Pozor na pracovní úrazy, kde zdrojem jsou žebříky
Předpis zaměstnavatele k ochranným pracovním prostředkům
Jak správně vyšetřit pracovní úrazy
Poznámka k právní úpravě poskytování OOPP
Pracovní úrazy v důsledku zachycení a vtažení
Jak se ochránit před pokutami při porušování bezpečnosti práce
Uklouznutí, zakopnutí a pády žen na pracovištích
Řízení BOZP v odvětví dopravy a skladování
Průměrná mzda zvyšuje v roce 2024 náhrady za pracovní úrazy
Kolaborativní roboti
Bezpečnost práce a kamerový systém na pracovišti
Jak se vyhnout pokutám při porušení předpisů k bezpečnosti práce
Otazníky kolem úrazů na pracovních cestách
Expozice prachu může vést k vážným dýchacím potížím a plicním onemocněním
Bezpečnost práce a letní problémy na pracovišti
Také mě zajímá pohled na současnou BOZP - ale nejen na současnou
Poznámka ke školním úrazům
Přenášení břemen
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr ve světle BOZP

Související otázky a odpovědi

Kalkulace nákladů na praní OOPP
Bezpečnostní listy na pracovišti
Práce ve ztíženém prostředí
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Umístění požární značky
Zaměstnanec u lékaře
Hasicí přístroj v budově
Délka pracovní doby
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Záznam o úrazu v případě nepracovního úrazu
Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Praní pracovních oděvů
Školení první pomoci
Pracovní úraz

Související předpisy

362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
262/2006 Sb., zákoník práce
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)