Krizové ošetřovné v souvislosti s podzimní epidemií

Vydáno: 15 minut čtení

Stejně jako na jaře i na podzim nařídila vláda ČR a Ministerstvo zdravotnictví v souvislosti se vznikem a rozšířením onemocnění COVID-19 způsobené novým virem SARS-CoV-2 mimořádná opatření. Tato opatření znovu významných způsobem zasáhla do fungování firem, do životů zaměstnanců i OSVČ. Vláda proto i na podzim připravila různé kompenzační programy pro firmy a OSVČ a tzv. krizové ošetřovné pro zaměstnance.

Krizové ošetřovné upravuje zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Podzimní krizové ošetřovné je upraveno jiným způsobem a pro získání nároku na dávku byly stanoveny některé podmínky odlišně než pro ošetřovné na jaře. Nově vzniká například nárok na ošetřovné např. i v případě, kdy dítěti byla nařízena karanténa z důvodu nemoci COVID-19, na druhou stranu však došlo ke snížení věku dítěte, na které lze ošetřovné čerpat pod 10 let. Nově byla stanovena i definice mimořádného opatření při epidemii.

Pro účely krizového ošetřovného se mimořádným opatřením rozumí:

  1. krizové opatření vyhlášené orgánem krizového řízení podle krizového zákona a mimořádné opatření vydané orgánem ochrany veřejného zdraví podle zákona o ochraně veřejného zdraví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření infekčních onemocnění, pokud se tato opatření týkají zákazu osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů v zařízeních a školách nebo jejich částech uvedených v

Související dokumenty

Související pracovní situace

Ošetřovné

Související články

Ošetřovné po skončení mimořádných opatření - návrat k původním pravidlům
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Změny v ošetřovném od 1. dubna 2020
Krizové ošetřovné od listopadu 2021
Co vás aktuálně zajímá ke krizovému ošetřovnému
Podpora státu při mimořádných opatřeních - nemocenské při karanténě, ošetřovné, sociální výpomoc
Změny u ošetřovného v praxi
Krizové ošetřovné prakticky
Ošetřovné
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Pracovnělékařské prohlídky a posudky v nouzovém stavu od 8. 12. 2020
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu, verze "leden 2021"
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
Posuzování zdravotní způsobilosti od vyhlášení nouzového stavu
Pracovní prostředí, ochrana zdraví při práci a onemocnění covid-19 - podzim 2021
Ke změnám nemocenského pojištění od roku 2022
Nařízené testování zaměstnanců z pohledu GDPR
Příspěvek v době částečné práce

Související otázky a odpovědi

Ošetřovné a výsluhový příspěvek
Kompenzační bonus, ošetřovné OSVČ
Ošetřovné: Covid-19
OČR v přehledu na OSSZ
Odměna jednatele a nárok na ošetřovné
Ošetřování člena rodiny z důvodu uzavření škol kvůli koronaviru a odměna zaměstnavatele
Ošetřovné pro jednatele v souvislosti s nouzovým stavem kvůli Covid-19
Ošetřovné pro dítě
Ošetřovné kvůli uzavření škol v nouzovém stavu - 2 rodiče a 2 děti
Dlouhodobé ošetřovné
OČR člena domácnosti pro vznik práva na dovolenou
Ošetřovné v době pandemie koronaviru
Krácení dovolené - ošetřovné při uzavření školských zařízení kvůli covid-19
Ošetřovné pro OSVČ
Výpověď v době zavření škol/čerpání ošetřovného
Antivirus, ošetřování člena rodiny kvůli epidemii covid-19
Ošetřovné po celý měsíc a příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnance
Výplata odměny z dohody o provedení práce v souvislosti s čerpáním ošetřovného
Posouzení OČR pro účely výpočtu dovolené
Výkon práce pro dovolenou

Související předpisy

438/2020 Sb. o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
108/2006 Sb. o sociálních službách
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění