Krizové ošetřovné v souvislosti s podzimní epidemií

Vydáno: 15 minut čtení

Stejně jako na jaře i na podzim nařídila vláda ČR a Ministerstvo zdravotnictví v souvislosti se vznikem a rozšířením onemocnění COVID-19 způsobené novým virem SARS-CoV-2 mimořádná opatření. Tato opatření znovu významných způsobem zasáhla do fungování firem, do životů zaměstnanců i OSVČ. Vláda proto i na podzim připravila různé kompenzační programy pro firmy a OSVČ a tzv. krizové ošetřovné pro zaměstnance.

Krizové ošetřovné upravuje zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Podzimní krizové ošetřovné je upraveno jiným způsobem a pro získání nároku na dávku byly stanoveny některé podmínky odlišně než pro ošetřovné na jaře. Nově vzniká například nárok na ošetřovné např. i v případě, kdy dítěti byla nařízena karanténa z důvodu nemoci COVID-19, na druhou stranu však došlo ke snížení věku dítěte, na které lze ošetřovné čerpat pod 10 let. Nově byla stanovena i definice mimořádného opatření při epidemii.

Pro účely krizového ošetřovného se mimořádným opatřením rozumí:

  1. krizové opatření vyhlášené orgánem krizového řízení podle krizového zákona a mimořádné opatření vydané orgánem ochrany veřejného zdraví podle zákona o ochraně veřejného zdraví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření infekčních onemocnění, pokud se tato opatření týkají zákazu osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů v zařízeních a školách nebo jejich částech uvedených v

Související dokumenty

Související pracovní situace

Ošetřovné
Ošetřovné

Související články

Ošetřovné po skončení mimořádných opatření - návrat k původním pravidlům
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Změny v ošetřovném od 1. dubna 2020
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Ošetřovné po skončení mimořádných opatření - návrat k původním pravidlům
Co vás aktuálně zajímá ke krizovému ošetřovnému
Podpora státu při mimořádných opatřeních - nemocenské při karanténě, ošetřovné, sociální výpomoc
Změny v ošetřovném od 1. dubna 2020
Krizové ošetřovné od listopadu 2021
Ošetřovné
Změny u ošetřovného v praxi
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Krizové ošetřovné prakticky
Posuzování zdravotní způsobilosti od vyhlášení nouzového stavu
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Pracovnělékařské prohlídky a posudky v nouzovém stavu od 8. 12. 2020
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu, verze "leden 2021"
Home office jako nový normál a uzavírání dohod se zaměstnanci
Několik poznámek k zajištění hygieny na pracovišti
Podpůrčí doba u dávek nemocenského pojištění - 2. část
Příspěvek v době částečné práce aneb kurzarbeit

Související předpisy

438/2020 Sb. o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
108/2006 Sb. o sociálních službách
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění

Související otázky a odpovědi

Kompenzační bonus, ošetřovné OSVČ
Ošetřovné: Covid-19
Ošetřovné a výsluhový příspěvek
Ošetřování člena rodiny z důvodu uzavření škol kvůli koronaviru a odměna zaměstnavatele
Ošetřovné pro jednatele v souvislosti s nouzovým stavem kvůli Covid-19
Ošetřovné pro dítě
Ošetřovné kvůli uzavření škol v nouzovém stavu - 2 rodiče a 2 děti
OČR v přehledu na OSSZ
Odměna jednatele a nárok na ošetřovné
Dlouhodobé ošetřovné
Výplata odměny z dohody o provedení práce v souvislosti s čerpáním ošetřovného
Ošetřovné v době pandemie koronaviru
Krácení dovolené - ošetřovné při uzavření školských zařízení kvůli covid-19
Ošetřovné po celý měsíc a příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnance
OČR člena domácnosti pro vznik práva na dovolenou
Antivirus, ošetřování člena rodiny kvůli epidemii covid-19
Ošetřovné pro OSVČ
Výpověď v době zavření škol/čerpání ošetřovného
Dovolená - výpočet nároku v souvislostí s ošetřovným kvůli koronaviru
Program Antivirus - nárok na podporu zaměstnanosti