JUDr. Jaroslav Škubal

  • Článek
Dne 30. 7. 2020 nabyla účinnosti novela zákoníku práce přijatá jako zákon č. 285/2020 Sb. (dále jen „novela“), která mění zásadním způsobem právní úpravu přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů ve smyslu § 338 zákoníku práce (dále jen „převod“). Ačkoli tyto změny nejsou z pohledu běžné personální nebo mzdové praxe natolik přelomové jako změny v koncepci dovolené účinné k 1. 1. 2021, většina právníků již tuší, že jde o důležitou změnu, se kterou se bude muset praxe vypořádat.
Vydáno: 24. 09. 2020
  • Článek
Ke dni 30. 7. 2020 vešla v účinnost část novely zákoníku práce provedená zákonem č. 285/2020 Sb., a to mimo jiné také část týkající se doručování důležitých pracovněprávních písemností, tedy některé změny právní úpravy obsažené v § 334 až § 337 zákoníku práce. V praxi se tato úprava aplikuje především na doručování písemností, kterými se rozvazují pracovní poměry, tedy především výpovědi z pracovního poměru.
Vydáno: 21. 08. 2020
  • Článek
Téměř každý zaměstnavatel se již setkal s problémy při doručování důležitých pracovněprávních písemností zaměstnancům, a to zejména v případech jednostranného ukončování pracovních poměrů, kde může chybné doručení vést k velkým (a nákladným) problémům.
Vydáno: 22. 11. 2019
  • Článek
Velký senát Nejvyššího soudu svým rozsudkem ze dne 11. 4. 2018 sp. zn. 31 Cdo 4831/2017 navázal na přelomový nález Ústavního soudu z minulého roku a vyjádřil se (snad již definitivně) k otázce přípustnosti tzv. souběhu funkcí, tedy výkonu funkce člena statutárního orgánu v rámci pracovního poměru na základě pracovní smlouvy.
Vydáno: 24. 08. 2018
  • Článek
Opět aktuální souběh funkcí Přestože se po přijetí nového občanského zákoníku1), kdy převážil v odborných kruzích názor o nemožnosti souběhu funkcí, mohlo zdát, že toto téma je již vyčerpáno,...
Vydáno: 21. 10. 2016