Prominutí pojistného na sociální pojištění

Vydáno: 12 minut čtení
Dnem 30. června 2020 nabyl účinnosti zákon č. 300/2020 Sb., o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon přinesl pro zaměstnavatele se stanoveným počtem zaměstnanců prominutí pojistného na sociální pojištění v období červen až srpen 2020.

Období prominutí pojistného

Zaměstnavatel je podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pojistném“), poplatníkem pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku (dále jen „pojistné“) a zároveň plátcem tohoto pojistného, které jsou povinni platit jeho zaměstnanci. Pojistné za sebe i za své zaměstnance odvádí zaměstnavatel jednou platbou za kalendářní měsíc, a to do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Za stanovených podmínek se jako kompenzace některých hospodářských následků souvisejících s výskytem koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 upravuje v zákoně č. 300/2020 Sb. prominutí pojistného, které jsou povinni platit stanovení zaměstnavatelé jako poplatníci, a to za měsíce červen, červenec a srpen 2020. Platí základní zásada, že podmínky pro prominutí pojistného se posuzují samostatně v každém tomto kalendářním měsíci, takže zaměstnavatel může mít v závislosti na splnění stanovených podmínek v některém měsíci nárok na prominutí pojistného, a v jiném nikoliv. Toto prominutí pojistného je upraveno formou snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele; nesnižuje se tedy samotné pojistné.

Podmínky prominutí pojistného

Podmínky prominutí pojistného jsou stanoveny v

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Dovolená po mateřské dovolené
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské

Související články

Podpora zaměstnavatelů úlevami v pojistném na sociální zabezpečení
Daňové aktuality
OECD: Nejvyšší pojistné se platí ve Francii
Parametry sociálního pojištění pro rok 2017
Sleva na pojistném na sociální pojištění pro zaměstnavatele
Parametry sociálního pojištění pro rok 2022
Zvláštní opatření v sociálním pojištění osob samostatně výdělečně činných
K odložení placení pojistného na sociální pojištění a dalším změnám v sociálním pojištění podle zákona č. 255/2020 Sb.
Parametry sociálního pojištění pro rok 2021
Daňové aktuality
Jak vysoké je povinné pojistné v zemích OECD
Parametry sociálního pojištění pro rok 2019
Parametry sociálního pojištění pro rok 2020
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Sociální pojištění u studentů a čerstvých absolventů škol
Novinky od 1. ledna 2022 v sociální oblasti
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Sociální zabezpečení studentů
Aktuální otázky placení pojistného na sociální zabezpečení
Nejdůležitější změny v roce 2019 v sociálním pojištění

Související otázky a odpovědi

Odměny členů orgánů právnických osob
Sleva na pojistném za zaměstnance se zdravotním postižením
Rozšířená informační povinnost od 1. 10. 2023
Hasiči - zvýšený odvod pojistného a odpracovaná doba (směny)
Pracovní poměr společníka v. o. s.
Členský příspěvek České lékařské společnosti J. E. Purkyně
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Odhláška a přihláška zaměstnance ve výkonu trestu k sociálnímu pojištění
Souběh DPČ a výkonu funkce člena statutárního orgánu
Student a daňové přiznání
Zdanění příjmu divadelního inspicienta (pomocník režiséra)
Pojistné zahraničního zaměstnance
Student-OSVČ a sirotčí důchod
Sleva na poplatníka u zaměstnance ze Slovenska
Sleva na pojistném od 1. 2. 2023
Slevy na sociálním pojistném v roce 2023 - jednatel
Slevy na sociálním pojistném 2023 - dva zaměstnavatelé
Odměna za jednatelství a odvody na zdravotní a sociální pojištění
Sleva na pojistném u dlužníka

Související předpisy

300/2020 Sb. o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
262/2006 Sb., zákoník práce
301/2020 Sb. o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020
586/1992 Sb. o daních z příjmů
255/2020 Sb. o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů