Ošetření zaměstnance u lékaře - prokazování zaměstnavateli

Plné znění otázky

Může zaměstnavatel požadovat součinnost lékaře při pochybnosti, že zaměstnanec u lékaře vůbec byl a „propustku7 si opatřil jiným způsobem (např. ve své pracovní neschopnosti byl u odborného lékaře a ten mu ji potvrdil bez data apod.) a pokud nám lékař odmítne sdělit, zda zaměstnanec na vyšetření byl či nebyl, je možné se obrátit na zdravotní pojišťovnu? Jak máme spravedlivě zaměstnancům poskytnout, zjistit a vysvětlit, za jak dlouhou dobu jim bude poskytnuta náhrada mzdy za dobu nezbytně nutnou k vyšetření nejblíže bydlišti/pracovišti podle Zákoníku práce, když zaměstnanci opakovaně nosí propustky bez potvrzeného data lékařem (vyplní si datum sami). Argumentují tím, že to mají k lékaři daleko. Navíc se jedná o zaměstnance v příbuzenském vztahu (bratry) a tato volna čerpají především v pátek nebo ve dnech, po kterých následuje nebo jim předchází svátek.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Souběh příplatků
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN

Související články

Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Výpočty pro náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2018
Nový svátek v roce 2016
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Výpočty pro náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2019
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Darování krve a krevní plazmy
Několik poznámek k valorizaci rent
Změny výpočtů náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2017
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2023
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady

Související otázky a odpovědi

Určení nejbližšího zdravotnického zařízení zaměstnavatelem
Náhrada mzdy za rehabilitaci
Prokazování nepřítomnosti zaměstnanců na DPP a DPČ
Nemocenská a rodičovská dovolená .
Náhrada mzdy u pracovníků na DPČ
Dva hlavní pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele
Překážka na straně zaměstnavatele, náhrada mzdy a nařízení čerpání dovolené
Pracovní volno s náhradou mzdy
Refundace ušlé mzdy volby 2023
Doprovod rodinného příslušníka k lékaři
Prokázání účasti na přednášce na vysoké škole
Sleva na pojistném na sociální zabezpečení
Vznik dočasné pracovní neschopnosti v průběhu směny u pružné pracovní doby
Neproplacená dovolená
Náhrada odměny u dohod o pracovní činnosti za svátek
Přechod z mateřské na rodičovskou dovolenou a čerpání dovolené
Kombinace překážek na straně zaměstnavatele
Náhrada mzdy při zkrácené pracovní době u jednoho den v týdnu
Náhrada mzdy za dovolenou při nerovnoměrně rozvržené pracovní době

Související předpisy

590/2006 Sb. , kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci