Náhrada mzdy za svátek - ušlá mzda

Plné znění otázky

§ 115 ZP bod 3. Zaměstnanci, který nepracoval proto, že svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den, přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku nebo jeho části za mzdu či část mzdy, která mu ušla v důsledku svátku.

 Dotaz: Pokud máme nastaven měsíční tarif, tak nedochází k úniku mzdy a zaměstnanec obdrží měsíční tarif (nikoliv náhradu). Podle systému odměňování má zaměstnanec nárok také na prémie a případné příplatky (noc, víkend, odpoledne, ztížené prostředí).

Prémii máme ve dvou variantách:

a) stanovené % k tarifu při splnění povinností (není závislá na kvantitativních ukazatelích)

 b) stanovená sazba za odpracovanou hodinu (např. 50 Kč/hod.)

Vztahuje se ušlá mzda i na prémie (varianta a, b) a příplatky?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Chybně uplatněný odpočet úroků z hypotéky v ročním zúčtování
Souběh pracovního poměru a dohody o provedení práce u jednoho zaměstnavatele
SVJ a odměna členům výboru
Návštěva lékaře při pružné pracovní době a zkráceném úvazku
Doprovod k lékaři
Náhrada mzdy kvůli výpadku poptávky po službách v důsledku opatřením proti Covid-19
COVID - program antivirus a náhrady odměny jednatele
Program Antivirus - náhrady mzdy u zaměstnanců hotelu
Příspěvek Antivirus
Náhrada za svátek - žádost Antivirus
Návštěva psychologa - omluvená absence s náhradou mzdy
Antivirus A+ 31. 5. 2021
Očkování zaměstnance proti covid-19 a pracovní volno
Náhrada mzdy
Náhrada mzdy za tábor
Pracovní neschopnost zaměstnance
Výpočet PN u zaměstnance na úvazek 32 hod/týdně
Průměr pro náhrady mzdy
Sick day v hodinách?
Výpočet mzdy při pracovní neschopnosti
Náhrada mzdy
Pohřeb - placené volno

Související články

Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Kde ve světě stoupají mzdy nejvíce
Výpočty pro náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2019
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2023
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Několik poznámek k valorizaci rent
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Výpočty pro náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2018
Darování krve a krevní plazmy
Změny výpočtů náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2017
Nový svátek v roce 2016
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020

Související pracovní situace

Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Splatnost a výplata mzdy
Mzda za práci přesčas
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Zaručená mzda
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce