Propočet cestovních náhrad u zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničí - zaokrouhlení

Plné znění otázky

Pokud proplácíme cestovní náhrady zaměstnancům, kteří mají pravidelné pracoviště v zahraničí, zaokrouhlujeme propočet na CZK? zaměstnanci působí trvale v zahraničí a dodávají cca jednou za měsíc k proplacení jednotlivé jízdenky (např. dojíždění na výuky apod.).Nemají cestovní příkaz, každá jízdenka se propočítává zvlášť. Jsou financovány tzv.zvýšenými životními náklady a jsou jim propláceny dle nařízení vlády jízdenky (Nařízení vlády č. 62/1994 Sb.) Pokud nám dodají výpis s úhradou zahraničních jízdenek v české měně - pak máme zaokrouhlit, nebo můžeme proplatit dle výpisu? Jednotlivé jízdenky za daný měsíc, které přepočítáváme kurzem, pokud nedodali bankovní výpis, také zaokrouhlit (všechny propočteme na CZK, sečteme a výsledek zaokrouhlujeme na CZK nahoru)? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Závislá činnost a SZDZ
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Minimální mzda
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele

Související články

Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Cestovní náhrady zaměstnanců 2019
Daňové aktuality
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady v roce 2021
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady v souvislosti s místem výkonu práce a pravidelným pracovištěm
Určení a změna pravidelného pracoviště
Cestovní náhrady 2024
Cestovní náhrady 2023
Automobil v pracovněprávních vztazích
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Příprava zákona o zahraniční službě
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Cestovní náhrady při použití jiného než služebního vozidla
Zahraniční pracovní cesty

Související otázky a odpovědi

Cestovní náhrady - neúspěšných uchazečů o zaměstnání
Pracovní agentura - ubytování zaměstnanců
Teambuilding
Další cestovní náhrady
Práce z domova - místo výkonu práce
Platba vysoké školy zaměstnanci
Částečné využití auta firmy pro zaměstnance - aspekty daně z příjmu
Zmeškání odletu
Náhrada za použití soukromého vozidla
Cestovné
Cestovní náhrady za cestu z domova do firmy
Cestovní náhrady jednatele
Cestovní náhrady v rámci jednoho kraje
Automobil zaměstnance pro služební cesty
Souběh stravenkového paušálu a stravného při pracovní cestě
Cestovní náhrady
Automobil zaměstnance pro pracovní cesty
Tuzemské cestovní náhrady vyplácené v cizí měně
Cestovní náhrady - jednatel, společník, zaměstnanec

Související předpisy

§ 183, 184 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce