Zahraniční cestovné

Plné znění otázky

Jsme střední škola. Někteří naši žáci vyjeli do Londýna s cestovní kanceláří. Jako doprovod jeli dva pedagogové. Musím jim vyplatit cestovní příkaz, když měli vše hrazené cestovní kanceláří jako doprovod zdarma? Oni sami mi cestovní příkaz nepřinesli.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba

Související články

Cestovní náhrady zaměstnanců 2019
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady v roce 2021
Cestovní náhrady 2023
Daňové aktuality
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Cestovní náhrady v souvislosti s místem výkonu práce a pravidelným pracovištěm
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Cestovní náhrady v roce 2022
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Daňové aktuality
Cestovní náhrady 2024
Určení a změna pravidelného pracoviště
Cestovní náhrady v roce 2020
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Vymezení pojmu pracovní cesta pro účely cestovních náhrad
Zahraniční pracovní cesty
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Automobil v pracovněprávních vztazích
Příprava zákona o zahraniční službě

Související otázky a odpovědi

Další cestovní náhrady
Zmeškání odletu
Cestovní náhrady - vedoucí organizační složky na Slovensku
Cestovní náhrady při pracovních cestách dočasně přiděleného zaměstnance
Určení země na zahraniční pracovní cestě při letecké přepravě
Pracovní agentura - ubytování zaměstnanců
Teambuilding
Práce z domova - místo výkonu práce
Platba vysoké školy zaměstnanci
Částečné využití auta firmy pro zaměstnance - aspekty daně z příjmu
Náhrada za použití soukromého vozidla
Cestovné
Cestovní náhrady za cestu z domova do firmy
Cestovní náhrady jednatele
Cestovní náhrady v rámci jednoho kraje
Automobil zaměstnance pro služební cesty
Souběh stravenkového paušálu a stravného při pracovní cestě
Cestovní náhrady
Automobil zaměstnance pro pracovní cesty

Související předpisy

§ 163, 170, 176, 179 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 42. 1 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce