Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXVI. Zanedbání povinností vedoucí příměstského tábora s následkem vzniku těžkých popálenin u tří dětí

Vydáno: 13 minut čtení

Ze sdělovacích prostředků i odborných zdrojů se lze dozvídat o řadě případů, při nichž došlo ke zranění dítěte v důsledku nesprávné manipulace s nebezpečnými chemickými látkami. Šlo jak o nehody vzniklé během výuky chemie ve škole, tak i během mimoškolních aktivit, mezi které patří příměstské tábory nebo zájmové kroužky. Až na výjimky se přitom jedná o pokusy, které jsou prováděny jen pro pobavení publika. Nejbolestivější na těchto událostech nesporně bývá to, že jsou při nich těžce zraněny děti, které těmto pokusům obvykle jen přihlížely. Naprosté rozčarování naproti tomu vyvolávají závěry vyšetřování některých případů, které skončily konstatováním, že se jednalo o nešťastnou událost bez zjevného viníka. Ve skutečnosti bývá ale viník jasný. Až na výjimky se jedná právě o učitele či lektory, z nichž mnozí, často bez potřebných znalostí a zkušeností, se neváhají pouštět do experimentování s mnohdy i velmi nebezpečnými chemickými látkami.

Popis události

Případ, o kterém bude tentokráte řeč, patří do skupiny mediálně známých. V nedávné době byl totiž opakovaně přetřásán v tisku i v televizi. Jelikož se ale jedná o nehodu, při které byly zraněny tři malé děti, z nichž jedno dokonce velmi těžce, omezíme se v tomto článku pouze na anonymizovanou faktografii.

Uvedená nehoda se přihodila v srpnu 2019 na takzvaném příměstském táboře, kde se vedoucí tohoto tábora rozhodla zabavit 23 dětí mladších 15 let efektním chemickým pokusem zvaným „Faraonův had“. Přítomné děti byly rozděleny do pěti skupin, přičemž pro každou skupinu vedoucí tábora provedla zmíněný pokus paralelně. Princip pokusu spočíval v tom, že byla nejprve vyrobena směs popela a písku, která měla tvořit inertní lůžko pro vlastní experiment. Druhá směs (reakční) byla vytvořena smícháním cukru s hydrogenuhličitanem sodným (jedlá soda) ve stanoveném poměru. Na pět střešních tašek poté vedoucí tábora rozsypala směs popela a písku, do vzniklých hromádek děti udělaly důlky a nasypaly do nich malou hromádku reakční směsi. Jakmile toto bylo hotovo, rozlila okolo těchto hromádek cca 1 decilitr lihu, který následně zapálila pomocí tyčového zapalovače. Bezprostředně po zapálení vždy nejprve vyšlehl plamen, který ale rychle ustal (resp. nebyl viditelný). Při postupném vyhořívání lihu došlo k tavení a kypění reakční směsi, což se projevovalo tím, že vznikaly efektní útvary připomínající černé hady, kteří jako by z těchto hromádek vylézali.

Pokus ale neproběhl zcela

Související dokumenty

Související články

Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXV. Úmrtí zaměstnance po propadnutí střešním světlíkem
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXIV. Usmrcení spolumajitelky lesa v důsledku neodborného kácení stromu
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXIII. Srážka manipulačního vozíku s posunovaným železničním vagonem
Úraz pracovní a úraz mimopracovní
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XVI. Úraz při práci se štípačem polen
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - X. Pád zaměstnance z nezajištěné pracovní plošiny
Průměrná mzda zvyšuje v roce 2023 náhrady za pracovní úrazy
Průměrný výdělek pro náhradu škody za pracovní úrazy a nemoci z povolání
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - VII. Těžké zranění hlavy stavebního dělníka v důsledku zasažení padající lešenářskou spojkou
Vyšší náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání od 1. 6. 2022
Kdy zaměstnavatel nehradí škodu za pracovní úraz
Pracovní úrazy při jiných úkonech zaměstnanců
Několik poznámek k odškodňování pracovních úrazů
Viníci pracovních úrazů mohou být potrestáni
Problematika odpovědnosti v souvislosti s pracovním úrazem a BOZP
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXVII. Sražení chodce vozidlem s právem přednosti jízdy
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXXIII. Poškození zdraví hosta při obědě v hotelové restauraci
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XV. Poškození oka brigádníka při používání akumulátorového páskovače palet
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XVII. Zachycení zaměstnance kolovým nakladačem při ztížených pracovních podmínkách

Související otázky a odpovědi

Posouzení příčinné souvislosti s pracovním úrazem
Pracovní úraz - externí pracovník
Nehoda zaviněná mikrospánkem - pracovní úraz
Krácení dovolené, pracovní úraz
Náhrada za pracovní úraz
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu
Pracovní úraz
Úraz na pracovišti
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Ohrožení nemocí z povolání
Zákonné pojištění jednatele
Zdanění náhrad při pracovním úrazu
Odškodnění pracovního úrazu
Ztráta na výdělku při pracovním úrazu
Odškodnění pracovního úrazu
Odmítnutí vyplnit formulář Hodnocení bolestného

Související předpisy

258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí
133/1985 Sb. o požární ochraně
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
89/2012 Sb. občanský zákoník