Odpovědnost za přestupek na úseku bezpečnosti práce - pád z výšky

Vydáno: 11 minut čtení

Právní věta

V situaci, kdy na pracovišti pracuje více zaměstnavatelů, jsou povinni mezi sebou uzavřít písemnou dohodu, na jejímž základě je koordinací a prováděním opatření v oblasti BOZP pověřen konkrétní zaměstnanec (viz ustanovení § 101 odst. 3 a 4 zákoníku práce). Tímto koordinátorem byl v dané věci zaměstnanec zhotovitele. Objednatel stavby pak funguje jako poslední instance v případě, kdy koordinátor stavby upozorní zhotovitele na zjištěné nedostatky v oblasti BOZP a zhotovitel nepřijme k jejich nápravě přiměřená opatření. Až za takové situace je pak objednatel nově odpovědný za realizaci přiměřených opatření.

(z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 11. 2022, sp. zn. 7 As 149/2022)

Předmět sporu

Vyřešení právní otázky, kdo nese odpovědnost za přestupek na úseku bezpečnosti práce pro případ, že dojde k pádu zaměstnance z výšky na pracovišti, kde pracují zaměstnanci více zaměstnavatelů současně.

Právní úprava

Související dokumenty

Související články

Pracovní úrazy při cestách autem
Nemoci z povolání
Vztah onemocnění bederní páteře k výkonu práce
Vyšší náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání od 1. 6. 2022
Pracovní úrazy při cestách autem
Smrtelné pády a zavalení zeminou na staveništích
Průměrný výdělek pro náhradu škody za pracovní úrazy a nemoci z povolání
Náhrada škody i bez záznamu o pracovním úrazu
Lehkomyslné jednání zaměstnance a odpovědnost zaměstnavatele za újmu
Jak správně vyplňovat záznam o úrazu
První rok v práci může být fatální
Úraz pracovní a úraz mimopracovní
Valorizace průměrných výdělků pro účely rent z důvodu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání a některé související otázky
Pracovní úrazy ve zvláštních případech
S autem do zaměstnání a na pracovní cesty
Povinnosti při pracovních úrazech a nemocech z povolání
Vyjádření k problematice pracovních úrazů a jejich odškodňování
Pracovní úrazovosti specifických ohrožených skupin zaměstnanců v ČR
Pracovní úraz - co teď?!
Rizika při poranění zdravotnických pracovníků
Pozitivní motivace jako nástroj pro snižování pracovní úrazovosti zaměstnance
Vyšší náhrada za ztrátu na výdělku

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
251/2005 Sb. o inspekci práce

Související judikáty

Bezpečnost práce

Související otázky a odpovědi

Ohlášení pracovního úrazu OIP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Krácení dovolené, pracovní úraz
Ohrožení nemocí z povolání
Náhrada za pracovní úraz
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu
Pracovní úraz
Úraz na pracovišti
Ztráta na výdělku při pracovním úrazu
Pracovní úraz a daňový náklad
Nehoda zaviněná mikrospánkem - pracovní úraz
Pracovní úraz
Krácení bolestného
Pracovní úraz ve státní správě, bolestné a ztížení spol. uplatnění
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti