Povinnost podat daňové přiznání k DPFO

Plné znění otázky

Zaměstnanec přinesl po provedeném ročním zúčtování daně potvrzení o zdanitelných příjmech dle § 9 zákona 586/92 o daních příjmů, ve znění pozdějších předpisů za r. 2022. Jedná se o podíl zdanitelných příjmů z pronájmu střechy související s osobním vlastnictvím bytu v bytovém domě. Potvrzení vystavilo společenství vlastníků. Potvrzení zároveň obsahuje větu: slouží jako doklad ke zpracování daňového přiznání. Jedná se o částku nižší než 6 000 Kč. Dá se tento příjem považovat za příjem z příležitostné činnosti? Má zaměstnanec povinnost podat si daňové přiznání?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Doprovod do zdravotnického zařízení
Pohřeb spoluzaměstnance
Úmrtí blízké osoby
Vyhledání nového zaměstnání
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Dovolená za kalendářní rok

Související články

Daňové aktuality
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Výpočet ročního zúčtování v otázkách a odpovědích
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Ohlédnutí za ročním zúčtováním za rok 2015
Roční zúčtování záloh na daň ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2020
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Jak provést roční zúčtování záloh a zúčtování daňového zvýhodnění za rok 2018
K ročnímu zúčtování záloh na daň
Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 2. část
Roční zúčtování záloh
K ročnímu zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění
Ohlédnutí za ročním zúčtováním záloh na daň a daňového zvýhodnění

Související otázky a odpovědi

Návštěva psychologa - omluvená absence s náhradou mzdy
Změna v příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení v průběhu měsíce
Přeplatek mzdy - zápůjčka
Oprava dvakrát uplatněné slevy na poplatníka a daňového zvýhodnění
Odpočet úroků z hypotéky
Přiznání k dani z příjmů nebo roční zúčtování daně
Dodanění předčasně ukončeného životního pojištění zaměstnance
Roční zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti
Roční zúčtování daňových záloh za rok 2022 - maximální výše příjmů
Odpočet úroků z úvěru - změna vlastníka v průběhu roku
Dvakrát podepsané prohlášení poplatníka
Daňové zvýhodnění-poručnictví
Povinnost zaměstnance podat přiznání při vyplacení vyšší odměny
Daňové zvýhodnění na zletilé dítě s jinou trvalou adresou
Oprava ročního zúčtování daně za rok 2021
Uprchlíci z Ukrajiny s dočasnou ochranou a roční zúčtování daňových záloh
Roční zúčtování daně zaměstnance - dva hypotéční úvěry
Roční zúčtování daňových záloh - nově přijatý zaměstnanec, zaměstnanec pracující jen část roku
Roční zúčtování daně z příjmu
Souběh prací - roční zúčtování daně ženy na rodičovské dovolené
Zvýhodnění na dítě
Změna srážkové daně na zálohovou díky dodatečnému uplatnění, jak technicky postupovat

Související předpisy

§ 38ch zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů