Srážky ze mzdy - výživné

Plné znění otázky

Zaměstnanec má čistou mzdu 19 771 Kč, žije sám a má soudem určeno běžné výživné na dvě děti z předchozího manželství ve výši 5 500 Kč a dlužné výživné na tyto děti ve výši 13 000 Kč. Jaká výše srážky bude na běžné a dlužné výživné v tomto měsíci? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci

Související články

Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2016
Exekuční srážky ze mzdy de lege ferenda
Parametry pro výpočet srážek ze mzdy od 1. 1. 2021
Nové povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s chráněným účtem
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2019 a postup při provádění srážek ze mzdy
Změny ve výpočtu srážek ze mzdy od 1. 6. 2019
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2020, postup při provádění srážek ze mzdy a některé změny insolvenčního zákona
Změny ve výpočtu srážek ze mzdy v průběhu roku 2020
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Souhrn změn v exekučních srážkách a některých dalších změn od 24. 4. 2020
Exekuční srážky v roce 2017
Novela občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích
Exekuce a odstupné
Exekuční srážky v roce 2018
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2020
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2018
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2017
Srážky ze mzdy od 1. 7. 2020 a postup při změně plátce mzdy
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2021

Související otázky a odpovědi

Nárok na dovolenou v roce 2021
Stravenky - příspěvek z FKSP
Přehledy OSVČ
Souhlas se srážkou ze mzdy, dovolená v hodinách
Insolvence zaměstnance
Výživné a exekuce
Insolvence
Součinnost zaměstnavatele s insolvenčním správcem
Insolvence
Dohoda o srážkách ze mzdy
Exekuce
Platební karta a srážka ze mzdy za neoprávněné použití
Exekuce
Exekuce/odstupné
Zaměstnanec a insolvence
Srážky ze mzdy
Provádění srážek ze mzdy
Náhrada za nemoc
Postup zaměstnavatele při výkonu rozhodnutí
Exekuce a odstupné
Insolvence
Dobrovolná srážka ze mzdy

Související předpisy

62/2020 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve znění nařízení vlády č. 91/2019 Sb.