Nepřetržitý odpočinek mezi směnami

Plné znění otázky

Nedojde k porušení § 90 zákoníku práce, když zaměstnavatel nařídí zaměstnanci výkon práce přesčas od 18.00 do 06.00 hod. ze 23. 12. na 24. 12., když má zaměstnanec následně v rozvrhu směn sváteční směnu od 06.00 hod., která však v důsledku svátku odpadne? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Nařízení práce přesčas
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Práce přesčas při práci ve svátek
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Délka pracovní doby (obecně)
Dny pracovního klidu
Den pracovního klidu v noční směně
Práce ve svátek
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby

Související články

Co se skrytými přesčasy?
Práce přesčas - nároky v zúčtování mezd
Časté otázky týkající se práce přesčas a jejího odměňování ve vazbě na novelizaci zákoníku práce
Náhradní volno za práci přesčas
Kratší pracovní doba a práce přesčas
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Spory o mzdu za práci přesčas
Práce přesčas a mzda za práci přesčas
Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Pružné rozvržení pracovní doby v praxi
Pracovní doba v silniční dopravě
Pracovní doba v obchodě
Evidence pracovní doby
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Pracovní pohotovost
Minimální odpočinek při vícero pracovních poměrech
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Rozvržení pracovní doby, přestávky v práci a doba odpočinku
Několik poznámek k pracovní době
Nepřetržitý denní a týdenní odpočinek zcela novým pohledem Soudního dvora EU

Související otázky a odpovědi

Zkrácený úvazek a nárok na dovolenou
Poskytování náhradního plnění - roční přepočet zaměstnanců
Sleva na dani za zaměstnance se zdravotním postižením
Počítání nepřetržitého odpočinku v týdnu
Zhodnocení doby práce přesčas u kratší pracovní doby
Počítání nepřetržitého odpočinku v týdnu
Pracovní doba, práce přesčas, stravenky
Evidence dnů a přesčasů
Proplacení práce v sobotu, která je zároveň státním svátkem
Pracovní doba určená směrnicí na 37,5 hod. a přesčas nad tuto dobu
Dohoda o výkonu práce přesčas nad povolený limit nařízeného rozsahu
Práce přesčas do 150 hodin ročně - souhlas zaměstnance
Započítávání hodin do sjednané práce presčas
Čerpání náhradního volna za přesčas bez příplatku
Náhradní volno a a odpracovaná doba
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba nebo konto pracovní doby a proplacení přesčasů
Práce přesčas a její proplacení
Dosažená mzda pro práci přesčas - definice
Dohoda o provedení práce - příplatek za práci ve svátek
Práce ve svátek v den pracovního klidu
Vyrovnávací období u přesčasů
Vykazování přesčasů u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby

Související předpisy

§ 90, 93.2 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce