Minimální odpočinek při vícero pracovních poměrech

Vydáno: 5 minut čtení

Mít více pracovněprávních vztahů u jednoho zaměstnavatele není nic nezvyklého. Podivné však je, že české právní předpisy tyto „souběhy“ řeší jen minimálně. O to vítanější (i když jak pro koho) je rozsudek Soudního dvora Evropské Unie ze dne 17. března 2021 ve věci C-585/19, který trochu současnou HR praxí otřese.

Skutkový stav před SDEU

SDEU řešil následující případ: bukurešťská vysoká škola ekonomická (zaměstnavatel) pracovala na jistém projektu pro zadavatele – organizační složku tamějšího ministerstva školství. Zadavatel však při vyúčtování mzdových nákladů zaměstnanců zjistil nesrovnalosti – částky představující tyto mzdové náklady odpovíd

Související dokumenty

Související články

Rozvržení pracovní doby, přestávky v práci a doba odpočinku
Nepřetržitý denní a týdenní odpočinek zcela novým pohledem Soudního dvora EU
Rozvržení pracovní doby, přestávky v práci a doba odpočinku
Několik poznámek k nepřetržitému odpočinku mezi směnami
Několik poznámek k pracovní době
Seznámení zaměstnance se změnou rozvrhu týdenní pracovní doby
Kratší pracovní doba a práce přesčas
Pracovní pohotovost
Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Evidence pracovní doby
Pracovní doba nejenom z pohledu novely zákoníku práce
Noční práce a zaměstnanec pracující v noci
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Spory o mzdu za práci přesčas
Postavení zaměstnance - rodiče v pracovněprávních vztazích
Práce přesčas a mzda za práci přesčas
Změna letního času v roce 2019
Evidence pracovní doby
Konto pracovní doby a zkušenosti s jeho implementací
Přestávka v práci vs. přiměřená doba na jídlo a oddech

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce

Související komentovaná judikatura

Pokuta za nedodržení nepřetržitého odpočinku v týdnu

Související pracovní situace

Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Den pracovního klidu v noční směně
Práce ve svátek
Dny pracovního klidu
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)

Související otázky a odpovědi

Školení zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou
Nepřetržitý odpočinek mezi směnami a v týdnu
Nepřetržitý odpočinek mezi směnami u řidiče MHD
Počítání nepřetržitého odpočinku v týdnu
Doba nepřetržitého odpočinku mezi směnami
Přestávky v práci a doba odpočinku mezi směnami u pracovníků činných na dohodu práce
Zákoník práce
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Přestávka na jídlo a oddech
Počítání nepřetržitého odpočinku v týdnu
Nepřetržitý odpočinek mezi směnami
Přestávka v práci na oddech při mimořádné 12hodinové směně
Délka směny
Dovolená při kratší pracovní době rozdělené pouze na několik dnů v týdnu
Práce o víkendu
Rozvržení pracovní doby
Správná výše týdenní pracovní doby
Evidence pracovní doby - uchování dokladů
Přechod z dvousměnného provozu na jednosměnný
Práce přesčas