Minimální mzda, nejnižší úrovně zaručené mzdy a úprava platových poměrů od 1. ledna 2023

Vydáno: 7 minut čtení

Dne 30. prosince 2022 byla ve Sbírce zákonů, mimo jiné, publikována i dvojice nařízení vlády (č. 464/2022 Sb. a č. 465/2022 Sb.), jež s účinností od 1. ledna 2023 mění některé podmínky pro odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců.

Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy

Podstatou nařízení vlády č. 465/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, je navýšení základní sazby obou časových forem minimální mzdy o zhruba 6,8 %. Konkrétně dochází ke zvýšení z 16 200 Kč na 17 300 Kč měsíčně, resp. z 96,40 Kč na 103,80 Kč za hodinu; nové výše měsíční i hodinové sazby jsou uvedeny v § 2 novelizovaného nařízení vlády.

V této souvislosti je vhodné připomenout, že ustanovení § 111 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, připouští vedle základní sazby mi

Související dokumenty

Související pracovní situace

Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Zaručená mzda
Minimální mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru

Související články

Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy od 1. 1. 2022
Odměňování zaměstnance a nejnižší úroveň zaručené mzdy
Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy od 1. 1. 2021
Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády od 1. 1. 2021
Minimální mzda od 1. 1. 2020
Problémy s dodržením nejnižší úrovně minimální a zaručené mzdy
Minimální mzda od 1. 1. 2019
Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a nařízení vlády od 1. 1. 2018
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády od 1. 1. 2019
Kontrola nejnižší úrovně zaručené mzdy
Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády od 1. 1. 2020
Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy od 1. 1. 2017
Zvýšení minimální mzdy v souvislostech
Minimální mzda od 1. 1. 2018
Změny minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy od 1. ledna 2024
Daňové aktuality
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
Dopady zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2017 ve zdravotním pojištění

Související otázky a odpovědi

Dohoda - minimální mzda nebo nejnižší zaručená mzda
Minimální a zaručený hodinový výdělek
Vykonávání práce v hlavním pracovním poměru při čerpání rodičovské dovolené a zaručená mzda
Zaručená mzda - poměr základní a pohyblivé složky
Úrovně zaručené mzdy
Zaručená mzda
Zaručená mzda
Maximální hodinová mzda
Dohoda o provedení práce
Naturální mzda a nejnižší úroveň zaručené mzdy
Brigádník
Zaručená mzda u pomocného dělníka ve výrobě
Minimální mzda u dohody o provedení práce v r. 2020
Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Minimální mzda u dohody o provedení práce
Dovolená při dlouhodobé pracovní neschopnosti / Zvýšení minimální mzdy a plat obchodního zástupce
Zaručená mzda, víc druhů činnosti zaměstnance
Zaručená mzda a Antivirus A+
Zaručená mzda dle kategorie
Doplatek do zaručené mzdy

Související předpisy

464/2022 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
465/2022 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
262/2006 Sb., zákoník práce
341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
304/2014 Sb. o platových poměrech státních zaměstnanců
108/2006 Sb. o sociálních službách