Určení místa výkonu práce, služební cesta

Plné znění otázky

Firma má zaměstnance, který vykonává velkou část práce od dob covid-19 z domova formou home office. Tento zaměstnanec používá firemní auto, se kterým jezdí operativně např. 1-2 týdně do provozovny jeho firmy do jiného města nebo jednou týdně k zákazníkům opět do jiného města. Auto většinou nechává zaparkované přes noc v místě bydliště, kde pracuje formou home office. Firma přemýšlí, jak má nastavit v pracovní smlouvě místo výkonu práce zaměstnance, aby mohly být všechny cesty mezi domovem zaměstnance, provozovnou i zákazníkem jako služební pro účely daně z příjmů zaměstnance i DPH. Je vhodné nastavení místo výkonu práce bydliště zaměstnance, kde vykonává home office? Nebo má nějaké (ne)výhody určit v pracovní smlouvě jako místo výkonu práce i město provozovny firmy jako druhé místo výkonu práce?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Souběh příplatků
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Minimální mzda
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance

Související články

Home office ze zahraničí a jeho úskalí
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU
Vymezení pojmu pracovní cesta pro účely cestovních náhrad
Převedení zaměstnance na jinou práci
Příprava zákona o zahraniční službě
Home office jako nový normál a uzavírání dohod se zaměstnanci
Cestovní náhrady v souvislosti s místem výkonu práce a pravidelným pracovištěm
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady v roce 2020
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Stravné při tuzemských pracovních cestách
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Přerušení pracovní cesty
Automobil v pracovněprávních vztazích

Související otázky a odpovědi

Stravenkový paušál
Paušální daň
Sleva na zdravotním pojištění zaměstnavatele s více než 50 % zaměstnanců se ZTP
Určení místa výkonu práce v pracovní smlouvě
Místo výkonu práce a tuzemské služební cesty
Úhrada nesjednaných nákladů při home office
Místo výkonu práce v příloze č. 1 Vyúčtování závislé činnosti
Pravidelné pracoviště obchodního zástupce
Home office u servisního technika
Zrušení střediska zaměstnavatele
Cestovní náhrady - pravidelné pracoviště / místo výkonu práce
Práce z domova - místo výkonu práce
Místo výkonu práce pro účely statistik
Stanovení podmínek pracovní cesty
Místo výkonu práce v místě bydliště zaměstnance
Místo výkonu práce, pravidelné pracoviště - zemědělec
Výkon práce na home office kombinovaně
Zaměstnanec - pravidelné pracoviště
Pracovní cesta
Pravidelné pracoviště u řidiče
Homeoffice a místo výkonu práce doma
Zrušení části závodu a ukončení pracovního poměru

Související předpisy

§ 34, 34a, 42, 152, 156 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce