Pravidelné pracoviště obchodního zástupce

Plné znění otázky

Společnost s r. o. má v zaměstnaneckém poměru osoby mimo sídlo společnosti (např. Praha, Brno, Ostrava). Tito zaměstnanci zajišťují marketing společnosti, účasti na prodejních akcích, veletrzích, nové odběrné místa atd. Do sídla společnosti přijíždí pouze několikrát do měsíce na poradu. Mají přiděleno služební auto, tzn. že vyjíždějí každý den z místa svého bydliště. Jaké zvolit pravidelné pracoviště, aby jejich výjezdy nepodléhaly povinnosti cestovních náhrad a přitom jsme obhájili jejich cesty z místa bydliště jako služební? K vozu je kniha jízd s patřičnými náležitostmi a účelem cesty, případně vyznačená soukromá jízda, která je jim vyúčtována.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda

Související články

Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Home office ze zahraničí a jeho úskalí
Příprava zákona o zahraniční službě
Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU
Automobil v pracovněprávních vztazích
Vymezení pojmu pracovní cesta pro účely cestovních náhrad
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Převedení zaměstnance na jinou práci
Cestovní náhrady v roce 2020
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Cestovní náhrady zaměstnanců 2019
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady v souvislosti s místem výkonu práce a pravidelným pracovištěm
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Cestovní náhrady v roce 2021

Související otázky a odpovědi

Místo výkonu práce v příloze č. 1 Vyúčtování závislé činnosti
Určení místa výkonu práce, služební cesta
Místo výkonu práce a tuzemské služební cesty
Určení místa výkonu práce v pracovní smlouvě
Místo výkonu práce pro účely statistik
Zrušení střediska zaměstnavatele
Cestovní náhrady - pravidelné pracoviště / místo výkonu práce
Stanovení podmínek pracovní cesty
Místo výkonu práce v místě bydliště zaměstnance
Místo výkonu práce, pravidelné pracoviště - zemědělec
Zaměstnanec - pravidelné pracoviště
Pracovní cesta
Pravidelné pracoviště u řidiče
Práce z domova - místo výkonu práce
Místo výkonu práce
Místo výkonu práce
Úhrada nesjednaných nákladů při home office
Práce na Slovensku a mzdy
Výkon práce na home office kombinovaně

Související předpisy

§ 34a, 42, 151-153 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce