Zaměstnanec - pravidelné pracoviště

Plné znění otázky

Společnost má sídlo v Praze a zaměstnance z Brna. Místo výkonu práce je velice široké, zaměstnanec se pohybuje po České republice i východní Evropě v rámci poskytování servisu zařízení klientů. Lze stanovit místo pravidelného pracoviště jeho bydliště (home office), jelikož společnost nemá v Brně provozovnu? Pokud ano, cesta z jeho pravidelného pracoviště do sídla firmy (zde pracuje 2 dny v týdnu v kanceláři) bude standardní služební cesta se stravným a zaměstnanec zároveň vykáže při vícedenní cestě ubytování v hotelu v Praze? Pro zaměstnavatele je toto ubytování řádným daňovým dokladem? Pokud bude mít pravidelné pracoviště v místě bydliště a zároveň bude mít přidělené služební auto, ale pouze pro služební účely (ne k soukromým účelům), nejsme povinni uplatňovat zdanění dle § 6 zákona o dani z příjmu? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku

Související články

Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU
Home office ze zahraničí a jeho úskalí
Vymezení pojmu pracovní cesta pro účely cestovních náhrad
Příprava zákona o zahraniční službě
Převedení zaměstnance na jinou práci
Určení základní sazby zahraničního stravného
Cestovní náhrady v roce 2020
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016
Zahraniční pracovní cesty
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Přerušení pracovní cesty a jeho vliv na poskytování cestovních náhrad
Cestovní náhrady v souvislosti s místem výkonu práce a pravidelným pracovištěm
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Stravné při tuzemských pracovních cestách

Související otázky a odpovědi

Určení místa výkonu práce, služební cesta
Místo výkonu práce v příloze č. 1 Vyúčtování závislé činnosti
Místo výkonu práce a tuzemské služební cesty
Cestovní náhrady - pravidelné pracoviště / místo výkonu práce
Stanovení podmínek pracovní cesty
Místo výkonu práce v místě bydliště zaměstnance
Určení místa výkonu práce v pracovní smlouvě
Pravidelné pracoviště obchodního zástupce
Pravidelné pracoviště u řidiče
Pracovní cesta
Místo výkonu práce pro účely statistik
Místo výkonu práce
Zaměstnávání na Slovensku českou společností II
Práce na Slovensku a mzdy
Výkon práce na home office kombinovaně
Místo výkonu práce, pravidelné pracoviště - zemědělec
Zrušení střediska zaměstnavatele
Místo výkonu práce
Práce z domova - místo výkonu práce

Související předpisy

§ 34a, 152, 156, 162 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 6, 24 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů