Home office u servisního technika

Plné znění otázky

Zaměstnavatel se sídlem v Německu zaměstnává v ČR v pracovním poměru na plný úvazek jednoho servisního technika (občana ČR). Tento zaměstnanec má pracovní smlouvu podle českých zákonů. Jeho práce spočívá v provádění servisů/oprav strojů v místě u zákazníka v ČR i v jiných zemích. Zaměstnavatel nemá v ČR kancelář, tj. zaměstnanec je doma a odsud vyjíždí na servisy strojů dle aktuální potřeby. Jeho práce je jenom „v terénu“, z domova tuto práci vykonávat nemůže (ani nedělá žádnou technickou podporu na dálku), doma pouze udělá malou administrativu nutnou k jeho práci (což by mohl v podstatě udělat též i přímo v přiděleném autě s přiděleným mobilem). Jedná se v tomto případě o práci na dálku dle zákoníku práce (v novelizovaném znění), resp. musí být k tomuto uzavřena nějaká dohoda?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Výpočet mzdy
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Doprovod do zdravotnického zařízení
Pohřeb spoluzaměstnance
Úmrtí blízké osoby
Vyhledání nového zaměstnání
Trest vyhoštění cizince
Určení daňové rezidence
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny

Související články

Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Příprava zákona o zahraniční službě
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Cestovní náhrady v roce 2021
Cestovní náhrady v roce 2022
Home office ze zahraničí a jeho úskalí
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Cestovní náhrady při použití jiného než služebního vozidla
Cestovní náhrady 2024
Cestovní náhrady 2023
Daňové aktuality
Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU
Cestovní náhrady v roce 2022
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
Automobil v pracovněprávních vztazích
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Převedení zaměstnance na jinou práci
Cestovní náhrady zaměstnanců 2019
Cestovní náhrady v souvislosti s místem výkonu práce a pravidelným pracovištěm

Související otázky a odpovědi

Vznik nároku na invalidní důchod
Doplňující otázka k dotazu ID č. 12581 - Pozemky - zpevněné plochy
Doplnění k ID 11028 - Nerealizované kurzové rozdíly
Zaokrouhlení náhrady za práci na dálku
Místo výkonu práce a tuzemské služební cesty
Cestovní náhrady - pravidelné pracoviště / místo výkonu práce
Práce z domova - místo výkonu práce
Zaměstnávání na Slovensku českou společností II
Místo výkonu práce
Cestovné
Jednatel a jeho cesty do sídla firmy
Určení místa výkonu práce, služební cesta
Firemní vs soukromá cesta automobilem mezi místy výkonu práce zaměstnance
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Cestovní náhrady a nákup PHM u zaměstnanců ze Slovenska
Pracovní cesta o víkendu u zaměstnance na DPP
Cestovní náhrady dle § 152 písm. c) zákoníku práce
Učitel na lyžařském kurzu
Služební vůz - pracovní pohotovost
Parkovné a cestovní příkaz
Cestovní náhrady - zahraniční a tuzemská pracovní cesta v jednom dni
Čtyřměsíční pracovní cesta